Sinds 2018 kan de arbeidsinspectie mystery calls - valse sollicitaties - inzetten om na te gaan of een werkgever discrimineert bij het aantrekken van nieuw personeel. Controleurs doen zich dan voor als kandidaten voor een job. Maar van deze mogelijkheid maken ze amper gebruik.

In 2020 werden 40 dossiers opgestart, zo blijkt uit cijfers die Kamerlid Maria Vindevoghel (PVDA) opvroeg bij minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). Van die 40 dossiers werden er uiteindelijk maar vijf weerhouden. En in geen van die vijf gevallen werden er effectief mystery calls uitgevoerd. Totaal in 2020: nul controles.

Dermagne roept de coronacrisis in als gedeeltelijke verklaring. Door de pandemie en de lockdowns waren heel wat bedrijven gesloten en gebeurden er veel minder aanwervingen. Praktijktests uitvoeren was daardoor 'inopportuun'.

Maar de problemen met de mystery calls zijn veel fundamenteler. Ook voor de coronacrisis werden de tests zo goed als niet gebruikt. Tussen april 2018, toen de wet in voege trad, en 2020 gebeurden er volgens Dermagne 'minder dan tien mystery calls'.

Onderzoek wijst nochtans uit dat discriminatie op vlak van bijvoorbeeld ras, leeftijd, geslacht of seksuele geaardheid een wezenlijk probleem is.

Sinds 2018 kan de arbeidsinspectie mystery calls - valse sollicitaties - inzetten om na te gaan of een werkgever discrimineert bij het aantrekken van nieuw personeel. Controleurs doen zich dan voor als kandidaten voor een job. Maar van deze mogelijkheid maken ze amper gebruik. In 2020 werden 40 dossiers opgestart, zo blijkt uit cijfers die Kamerlid Maria Vindevoghel (PVDA) opvroeg bij minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). Van die 40 dossiers werden er uiteindelijk maar vijf weerhouden. En in geen van die vijf gevallen werden er effectief mystery calls uitgevoerd. Totaal in 2020: nul controles. Dermagne roept de coronacrisis in als gedeeltelijke verklaring. Door de pandemie en de lockdowns waren heel wat bedrijven gesloten en gebeurden er veel minder aanwervingen. Praktijktests uitvoeren was daardoor 'inopportuun'. Maar de problemen met de mystery calls zijn veel fundamenteler. Ook voor de coronacrisis werden de tests zo goed als niet gebruikt. Tussen april 2018, toen de wet in voege trad, en 2020 gebeurden er volgens Dermagne 'minder dan tien mystery calls'. Onderzoek wijst nochtans uit dat discriminatie op vlak van bijvoorbeeld ras, leeftijd, geslacht of seksuele geaardheid een wezenlijk probleem is.