Advocaat Uyttendaele over veroordeling Ahrouch wegens seksisme: ‘Godsdienst is geen vrijbrief voor álles’

© BelgaImage
Han Renard

Het Hof van Cassatie bevestigde definitief de veroordeling wegens seksisme van Redouane Ahrouch, medeoprichter van de partij Islam, die op de Franstalige televisie weigerde te debatteren met columniste Emmanuelle Praet.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Het voorval dateert van 2018. In de studio van de commerciële zender RTL weigerde Redouane Ahrouch, op dat moment gemeenteraadslid in Anderlecht voor zijn partij Islam, tijdens een panelgesprek journaliste Emmanuelle Praet te woord te staan of zelfs maar aan te kijken, omdat ze een vrouw is. Ahrouch beriep zich daarvoor op zijn recht op vrije meningsuiting en de godsdienstvrijheid. De man werd echter veroordeeld, zowel in eerste aanleg als in beroep, tot vier maanden cel met uitstel wegens seksisme. Het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in ons land, bevestigde vorige week dat vonnis. Daarmee is het juridisch game over voor Ahrouch. ‘Dit is de consecratie van het strafrechtelijk strafbaar stellen van seksisme’, zegt Marc Uyttendaele, die in deze zaak Emmanuelle Praet en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen verdedigde.

Het Hof van Cassatie heeft glashelder herinnerd aan iets wat ik cruciaal vind: la réligion ne permet pas tout.

Marc Uyttendaele, advocaat

Enkele maanden geleden reageerden N-VA- en Vlaams Belangpolitici nog verbolgen na de veroordeling van plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs, met slogans als ‘laakbaar is iets anders dan strafbaar’ en ‘Je suis Jeff’. Hoeyberghs had tien maanden cel met uitstel gekregen na seksistische uitspraken tijdens een studentenlezing. Maar soortgelijke reacties, genre ‘Je suis Redouane’, heeft Uyttendaele in deze zaak nog niet zien opduiken. ‘Misschien is het nog te vroeg, maar ik heb niet het gevoel dat dit arrest veel kritiek zal uitlokken’, zegt hij.

Volgens Uyttendaele heeft het Hof van Cassatie een ‘extreem belangrijk’ arrest uitgesproken. ‘In het huidige publieke debat merk je, in algemene zin en niet alleen in België, dat religieuze eisen nadrukkelijker worden geuit dan in het verleden. Het eerste kwart van de 21e eeuw wordt gekenmerkt door steeds dwingender vragen van religieuze groeperingen om zich te kunnen gedragen op een manier die potentieel strijdig is met onze burgerlijke wetten. Daarom is dit arrest zo zwaarwichtig. Het Hof bekrachtigt het fundamentele principe dat godsdienstige regels ondergeschikt zijn aan burgerlijke wetten, in dit geval aan de grondwettelijk vastgelegde gelijkheid van vrouwen en mannen. Het Hof van Cassatie heeft glashelder herinnerd aan iets wat ik cruciaal vind: la réligion ne permet pas tout. Godsdienst is geen vrijbrief om de waardigheid van vrouwen onderuit te halen.’

Maar kan voortaan elke man die weigert met een vrouw te praten omdat ze een vrouw is, of die misschien haar de hand niet wenst te schudden, worden vervolgd? Uyttendaele: ‘Op grond van één vonnis kun je nooit besluiten tot een algemene, overal geldende regel. Maar die vraag komt zeker aan de orde. Hier ging het over het negeren van de journaliste, over doen alsof ze niet bestaat, en de minachting voor vrouwen die daaruit spreekt. Maar sommige strekkingen binnen de Joodse godsdienst en de islam verbieden dat mannen vrouwen de hand schudden. Ik meen dat je zo’n geval eveneens op grond van de seksismewet aan een rechtbank zou kunnen voorleggen.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content