30 procent meer dossiers rond Foreign Terrorist Fighters in 2016

16/09/17 om 16:57 - Bijgewerkt om 16:57

Bron: Belga

Foreign Terrorist Fighters zijn mensen die zijn afgereisd zijn (of willen afreizen) naar een jihadistische conflictzone om een terreurbeweging te steunen of mensen die uit zo'n conflictzone zijn teruggekeerd.

30 procent meer dossiers rond Foreign Terrorist Fighters in 2016

© Jurgen Augusteyns

De federale politie heeft in 2016 368 dossiers opgestart rond zogenaamde Foreign Terrorist Fighters (FTF), zo staat in het jaarverslag 2016 van de federale politie. Dat zijn er 30 procent meer dan de 284 opgestarte dossiers in 2015. Foreign Terrorist Fighters zijn mensen die zijn afgereisd zijn (of willen afreizen) naar een jihadistische conflictzone om een terreurbeweging te steunen of mensen die uit zo'n conflictzone zijn teruggekeerd.

Met de terreuraanslagen van 22 maart 2016 op Brussels Airport en het metrostation Maalbeek loopt de strijd tegen de terreur als een rode draad door heel het jaarverslag. 'We zijn diep moeten gaan om het hoofd te bieden aan deze uitzonderlijke situaties', zegt commissaris-generaal Catherine De Bolle. 'De aanslagen en het dreigingsniveau drie dat ook vandaag nog altijd van kracht is, hebben de stressbestendigheid van onze organisatie het afgelopen jaar flink op de proef gesteld'.

Catherine De Bolle

Catherine De Bolle © Belga

De impact van de opgevoerde strijd tegen de terreur blijkt ook uit verschillende cijfers. Zo ging een belangrijk deel van de onderzoekscapaciteit naar het fenomeen terrorisme (19 procent). Dat is meer dan de capaciteit voor het opsporen van drugs (11 procent) of fraude en corruptie (10 procent). Die opgevoerde strijd tegen terreur resulteerde ook in een bijna verdubbeling van het aantal gerechtelijke aanhoudingen voor terrorisme, met name van 205 in 2015 naar 372 in 2016.

Ook andere cijfers pieken door de verhoogde terreurdreiging. Zo is het aantal interventies van explosievenhondenteams met liefst 70 procent gestegen van 701 in 2015 naar 1.172 in 2016. Er is ook een veel grotere informatie-uitwisseling. Het aantal internationale berichten is in vergelijking met 2014 bijna verdubbeld. 'De omvang van terrorisme-gerelateerde berichten is zelfs verviervoudigd en dat heeft onder meer te maken met de problematiek van Foreign Terrorist Fighters (FTF).'. De federale politie kreeg in 2015 1.500 actieve signaleringen met betrekking tot Foreign Terrorist Fighters.

255.000 chauffeurs onder invloed

Maar de federale politie is vorig jaar natuurlijk niet enkel bezig geweest met de terreurdreiging. Zo waren er de inspanningen om het verkeer veiliger te maken. De federale politie telde in 2016 bijna 1,26 miljoen snelheidsovertredingen via radars en automatische camera's (1,36 miljoen in 2015) en bijna 255.000 overtredingen op het rijden onder invloed van alcohol of drugs (tegenover bijna 257.000 in 2015). Het aantal overtredingen voor gsm-gebruik achter het stuur is wel gestegen van 13.284 in 2015 naar 13.931 in 2016.

De federale politie werd in 2016 minder ingezet voor VIP-escortes en Europese toppen. Terwijl dat soort escortes in 2015 nog goed waren voor 49.328 gepresteerde uren, is dat aantal vorig jaar gedaald naar 38.602, al heeft die daling vooral te maken met het lagere aantal Europese toppen in 2016.

Nog een opvallende daling is het aantal vrachtwagenbestuurders dat betrapt wordt op fraude met de tachograaf. In 2016 waren er 1.491 overtredingen of 37 procent minder dan het jaar voordien. 'Dat is te verklaren door het feit dat het steeds moeilijker wordt dit soort fraude op te sporen. De frauders beschikken over alsmaar performantere middelen. Het gevolg daarvan is dat de kans om tachograaffraude te ontdekken kleiner wordt en dat het langer duurt om een standaardcontrole uit te voeren', zo staat te lezen in het jaarverslag.

Onze partners