Volgens VOEM-voorzitter Youssef Souissi dankt Keulen de prijs aan het gedachtegoed dat hij als parlementslid en later als minister naar buiten bracht, en waar hij nu nog steeds veel aandacht aan schenkt. "Als Vlaams minister van Inburgering verkondigde meneer Keulen steeds erg heldere standpunten, waar wij het misschien niet altijd mee eens waren, over onder meer de verantwoordelijkheid van het onderwijs", aldus Souissi. "Maar hij heeft altijd zijn engagement voor minderheden getoond, ook nadat het niet langer zijn beleidsbevoegdheid was." Souissi looft Keulen zowel voor diens rechtlijnigheid als voor het ook nu nog beschikbaar blijven voor alle gemeenschappen. De dienst Diversiteit van de stad Turnhout verdient de Emancipatieprijs volgens Souissi dan weer omdat ze, in samenwerking met verschillende buurtgemeenten, een erg succesvol systeem van inburgeringscursussen hanteert. "Elke nieuwkomer wordt in feite geadopteerd door een andere inwoner, waarna ze als duo een traject afleggen", legt Souissi uit. "Dat heeft al tot bijzonder positieve resultaten geleid." De laureaten krijgen weliswaar geen geldprijs, maar naast de erkenning mochten ze zaterdag ook een kunstwerk van enkele VOEM-fotografen in ontvangst nemen. "Het gaat om foto's die genomen zijn tijdens de Arabische Lente in onder meer Tunesië en Bahrein", zegt Souissi. (JDH)