België kan op 68 miljoen euro rekenen uit Europees transitiefonds

Windmolens © belga

Van de 7,5 miljard euro die de Europese Commissie ter beschikking wil stellen van het Fonds voor Rechtvaardige Transitie, waarmee de overgang naar een klimaatneutrale economie gefaciliteerd moet worden, kan België rekenen op een enveloppe van 68 miljoen euro. Dat heeft Belga woensdag uit goede bron vernomen.

Polen zou met 2 miljard euro de grootste begunstigde zijn.

De Commissie stelde dinsdag het financieringsplan voor haar Green Deal voor. Dat ambitieuze plan van de ploeg van voorzitter Ursula von der Leyen moet de netto CO2-uitstoot in Europa tegen het midden van de eeuw tot nul herleiden. Een belangrijk onderdeel van de financiering is het Fonds voor Rechtvaardige Transitie. Dat is bedoeld om de Europese regio’s bij te staan die nu nog het meest afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zoals steenkool.

Het fonds moet de sociaaleconomische transitie helpen faciliteren, bijvoorbeeld door geld te pompen in reconversie of de omscholing van werknemers. Elk van de 27 EU-lidstaten heeft recht op steun uit het fonds, benadrukte de Commissie.

Woensdag is bekendgeraakt welke enveloppe voorzien is per land. Van de 7,5 miljard euro aan nieuw geld dat naar het fonds moet – geld dat dus niet afgeleid wordt van andere begrotingsposten – is 68 miljoen euro bestemd voor België. ‘Dat is inderdaad weinig,’ zegt een Europese bron, ‘maar je moet er nog de voorziene transfers uit de Europese fondsen en de nationale cofinanciering bijtellen.’

Die twee instrumenten zullen het fonds volgens de Commissie een totale slagkracht van 30 tot 50 miljard euro geven, die de steun aan de transitie in België kan doen oplopen tot ongeveer 300 miljoen euro. Een deel van het geld kan eventueel naar specifieke sectoren of zelfs bedrijven gaan, maar dat moet ons land dan wel kunnen rechtvaardigen in het transitieplan dat het bij de Commissie indient.

Volgens dezelfde bron zou Polen met 2 miljard euro de grootste begunstigde van het transitiefonds zijn. Niet onlogisch, want geen enkel ander EU-land is even afhankelijk van steenkool.

Bovendien weigerde Warschau op de Europese top van december als enige de doelstelling te onderschrijven om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Het transitiefonds kan dus ook als middel gezien worden om de Polen mee aan boord te krijgen.

Duitsland, dat eveneens een belangrijke koolindustrie kent, zou de tweede begunstigde van het fonds zijn.

Het transitiefonds maakt deel uit van het bredere financieringsplan van de Green Deal. Dat moet de komende tien jaar 1.000 miljard euro op de been brengen om de Europese klimaat- en milieudoelstellingen tegen 2030 te halen.

Partner Content