Beke niet opgezet met ‘stoere verklaringen’ over Catalonië

© Belga

CD&V-voorzitter Wouter Beke neemt de ‘stoere verklaringen’ vanuit Vlaanderen en België over Catalonië op de korrel. Die verklaringen kunnen volgens hem belangrijke (diplomatieke) gevolgen hebben voor ons land.

‘De voorbije jaren is de stelling steeds geweest dat buitenlandse conflicten niet geïmporteerd mogen worden. Je kan die houding niet veranderen op basis van de sympathie die je voor een van de partijen hebt’, aldus Wouter Beke.

De Catalaanse kwestie stond maandagochtend op de agenda van het politiek bestuur van de Vlaamse christendemocraten. CD&V blijft hameren op het belang van dialoog. Voorzitter Beke benadrukt ook dat de politiek zich niet te mengen heeft in de lopende gerechtelijke procedure. ‘Er zijn binnen Europa duidelijke regels afgesproken wanneer een ander land om iemands aanhouding vraagt. Die procedure is in handen van het gerecht. Als politiek hebben wij ons daarin niet te mengen’, klinkt het.

Maar volgens Beke wordt de dialoog ‘niet bevorderd door stoere verklaringen vanuit Vlaanderen en België’. Beke: ‘Ons land heeft in het verleden het politiegeweld tijdens het referendum veroordeeld, alsook het overtreden van eigen wetten en regels door de Catalaanse regering. In ons land heeft de onderzoeksrechter Puigdemont onder voorwaarden vrijgelaten. Dit zou ook in Spanje navolging kunnen krijgen. Dit verhindert niet dat het Spaans gerecht in alle onafhankelijkheid zijn werk kan doen. Maar het laat de Catalaanse politici ook toe zich te kunnen voorbereiden op de verkiezingen van 21/12’.

De CD&V-voorzitter wijst er ook op dat er in het verleden herhaaldelijk is gezegd dat buitenlandse conflicten ‘niet geïmporteerd mogen worden’. ‘Je kan die houding niet veranderen op basis van de sympathie die je voor een van de partijen hebt’, aldus Beke. ‘Gedurende decennia heeft ons land Europees en internationaal boven zijn gewicht kunnen boksen, dankzij onze sterke diplomatie, en kunnen bijdragen tot oplossingen. Alle uitspraken van de voorbije dagen maken het echter zeer moeilijk dat ons land op een geloofwaardige manier die rol kan spelen’, besluit de CD&V-voorzitter.

Eerder op de dag had N-VA-voorzitter Bart De Wever al ontstemd gereageerd op uitspraken van de Spaanse premier Mariano Rajoy over zijn partij. Rajoy reageerde op uitspraken van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon over het optreden van Madrid in de Catalaanse crisis.

Didier Reynders: ‘Gerechtelijke autoriteiten moeten hun werk doen’

‘Het is aan de gerechtelijke autoriteiten om hun werk te doen.’ Zo reageert minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) op de Catalaanse crisis. Hij hoopt een zo open mogelijke dialoog met de Spaanse autoriteiten te behouden en staat geregeld in contact met de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken.

Eerder had minister Reynders al laten verstaan commentaren van Belgische politici op de kwestie te betreuren. Vanuit India merkt Reynders op dat het aan de gerechtelijke autoriteiten is de procedures onafhankelijk te volgen. ‘Het is aan de magistraten om zich uit te spreken’, aldus de minister.

Reynders werkt momenteel een vijfdaags staatsbezoek af in India. Daar zullen vooral de handel en investeringen op de agenda staan. ‘Niet enkel de Belgische investeringen in India, maar ook die van de volledige Europese Unie, want we zouden een dialoog willen opstarten over een nieuw vrijhandelsakkoord tussen India en de Europese Unie’, preciseert Reynders. Die onderhandelingen dienen zich niet eenvoudig aan, want de Indiase markt is ‘redelijk gesloten’.

Naast de grote Belgische bedrijven in India biedt het staatsbezoek voor de minister de gelegenheid om de kleine en middelgrote ondernemingen wat meer in de kijker te plaatsen, opdat ook zij ’toegang zouden krijgen tot de markt’.

Onvermijdelijk zal het hoofdstuk veiligheid eveneens over de tongen gaan. In India leeft immers ‘een erg grote bezorgdheid over terrorisme’, weet de minister. Beide landen werken aan een uitwisseling van informatie en van best practices in de strijd tegen radicalisering. ‘Ik hoop nog een akkoord te sluiten over een vorm van bijstand in gerechtelijke aangelegenheden dat het zou mogelijk maken de procedures tussen India en België te vereenvoudigen’.

Rutten ziet bemiddelende rol voor Europese Unie

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten ziet een bemiddelende rol voor de Europese Unie in het conflict tussen Spanje en Catalonië. Dat zei ze maandagavond in Terzake (Canvas). Dat de N-VA stelling inneemt, is voor haar geen probleem – ‘ik kan nationalisten toch niet verwijten nationalisten te zijn’ -, maar regeringsleden van die partij doen er wel goed aan om zich terughoudend op te stellen. Zoniet dreigt het verwijt van een schending van de scheiding der machten, doordat de uitvoerende macht zou ingrijpen voor de rechtelijke macht, die zich moet uitspreken over het Europese aanhoudingsmandaat tegen Carles Puigdemont en vier van zijn ministers.

Gwendolyn Rutten heeft naar eigen zeggen als liberaal weinig voeling met het nationalisme, ‘niet met het volksnationalisme van de Catalanen, niet met het staatsnationalisme van Madrid’. In de crisis hebben zowel Spanje als Catalonië boter op het hoofd: Puigdemont wist dat hij buiten de wet trad door het referendum en moet daar de gevolgen van dragen; Madrid heeft disproportioneel gereageerd, door eerst op mensen te kloppen op de dag van het referendum; nadien door maatregelen te nemen zoals het activeren van artikel 155, het opsluiten van gewezen Catalaanse ministers, … ‘Allebei hebben ze fouten gemaakt’, besloot de liberale partijvoorzitster.

Premier Charles Michel heeft volgens Rutten tot nu toe ‘goed en koelbloedig’ gehandeld. Hij heeft terecht tegen het geweld geprotesteerd. Voor haar is het wel opmerkelijk dat Europa zwijgt. De EU heeft dan wel geen superminister die kan neerdalen, maar in het verleden heeft de Unie wel blijk gegeven van inventiviteit, zoals bij de bankencrisis.

Michel ziet een bemiddelende rol voor de EU, wat ook betekent dat ze geen kant mag kiezen. Commissievoorzitter Juncker doet dat volgens Rutten wel. ‘Als Rusland politieke dissidenten zou opsluiten, zou de Europese Unie dat heel snel veroordelen’, klonk het.

Premier Michel beantwoordt woensdag vragen in parlement

Premier Charles Michel krijgt woensdag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vragen voorgeschoteld over de Catalaanse crisis. Terwijl de voorbije dagen geregeld forse uitspraken te noteren vielen tussen ons land en Madrid, hield de premier veelal de lippen stijf op mekaar.

In overeenstemming met de scheiding der machten heeft de regering geen uitspraken gedaan over de beslissing van de gerechtelijke autoriteiten om minister-president Carles Puigdemont en zijn vier minister onder voorwaarden vrij te laten.

Vlaams Parlement organiseert woensdag actuadebat over Catalonië

Het Vlaams Parlement organiseert woensdag een actualiteitsdebat over Catalonië. Het debat komt er op vraag van meerderheidspartij N-VA en de vraag kreeg steun van oppositiepartijen Vlaams Belang en Groen. Meerderheidspartijen Open Vld en CD&V en opppositiepartij sp.a staan niet te springen voor het debat, vooral omdat het parlement nog niet zo lang unaniem een resolutie over Catalonië heeft goedgekeurd. ‘De vraag is wat zo’n debat zal toevoegen aan die resolutie’, verzucht een bron uit de meerderheid.

Het is een interne afspraak in het Vlaams Parlement. Wanneer drie of meer fracties een actualiteitsdebat vragen, stemt het Uitgebreid Bureau van het parlement daarmee in en komt er een actuadebat. In dit geval kwam de vraag voor een actualiteitsdebat over Catalonië van meerderheidspartij N-VA. De vraag werd gesteund door oppositiepartijen Vlaams Belang en Groen.

Bij de eigen coalitiepartners van N-VA, Open Vld en CD&V, was er minder animo voor een plenair debat over de Catalaanse kwestie. Ook oppositiepartij sp.a was geen voorstander van een actuadebat. Daarbij werd vooral gewezen op de Catalonië-resolutie die nog maar enkele weken geleden unaniem is goedgekeurd in het Vlaams Parlement. In die resolutie wordt aangedrongen op ‘dialoog en overleg’.

Het parlement vroeg de Vlaamse regering ook om er bij de internationale gemeenschap op aan te dringen ‘een faciliterende, desgevraagd bemiddelende rol te spelen tussen de Spaanse en Catalaanse regering om tot een vreedzame en duurzame oplossing te komen’.

Het Catalonië-debat in het Vlaams Parlement zal plaatsvinden in afwezigheid van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Die neemt deze week deel aan het staatsbezoek van het koningspaar aan India.

Partner Content