Bart De Wever in PFOS-debat: ‘Ik word niet graag voor leugenaar uitgemaakt’

Bart De Wever op 4 april 2021 bij de start van de Ronde van Vlaanderen

Tijdens een door de oppositie afgedwongen extra zitting van de Antwerpse gemeenteraad heeft het stadsbestuur zich verdedigd in het PFOS-dossier. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) beet van zich af en herhaalde dat de Vlaamse onderzoekscommissie duidelijk zal maken dat hij zich niets te verwijten heeft.

‘Volksgezondheid staat voorop in élk dossier’, verzekerde De Wever, die de Oosterweelwerken net ‘een deel van de oplossing’ noemde.

De Wever wees er tijdens zijn tussenkomst op dat PFOS-vervuiling rond de 3M-site ‘geen geheim’ was, maar integendeel al sinds jaar en dag algemeen bekend. Volgens De Wever was er bij de beruchte communicatie aan het stadsbestuur in 2017 echter geen sprake van gezondheidsrisico’s. ‘Als in de documenten had gestaan dat de gezondheid in gevaar was, had niemand mij kunnen tegenhouden om daarover te communiceren en ik ga ervan uit dat dat ook voor de andere betrokkenen geldt’, zegt hij. ‘Maar er stond zwart op wit dat er géén gevolgen waren voor de humane populatie.’

‘Profeten van het verleden’

Dat het gemeentebestuur van Zwijndrecht niet werd ingelicht, trok De Wever sterk in twijfel. ‘In de onderzoekscommissie zal blijken wie wat wanneer heeft doorgespeeld aan wie’, aldus De Wever, die met name oppositiepartij Groen – die in Zwijndrecht de burgemeester levert – aanraadde om dat goed op te volgen. ‘Ik word niet graag voor leugenaar uitgemaakt.’

De Wever verweet de oppositiepartijen die kritiek uitten verder ‘profeten van het verleden’ te zijn. ‘Jullie zeggen eigenlijk dat we met de normen van vandaag hadden moeten ingrijpen in het verleden’, aldus nog De Wever.

De Antwerpse burgemeester en N-VA-voorzitter herhaalde wel dat er destijds een publiekscommunicatie had moeten gebeuren. ‘Maar niet over gezondheid, want die inzichten zijn recent’, stelt hij. ‘De boodschap had moeten zijn: dit zit er in de grond, maar we gaan dat weghalen.’

‘Voorzorgsprincipe’

Eerder op de avond had de oppositie forse kritiek geuit op de rol van het stadsbestuur de voorbije jaren. Groen-fractieleider Imade Annouri noemde het een ‘onaanvaardbare keuze’ om de informatie uit 2017 in beperkte kring te houden. ‘Het is aan het stadsbestuur om zijn inwoners te beschermen’, aldus Annouri, die ook de ‘hoerastemming’ van het stadsbestuur hekelde over de gemeten waarden bij recente bodemstalen. Daaruit was gebleken dat alleen vlak bij de Oosterweelwerf in het Sint-Annabos de PFOS-bodemsaneringsnorm werd overschreden, maar de richtwaarden werden wel op acht plaatsen overschreden. Annouri vraagt zich ook af hoe het verder moet met de Oosterweelwerken nu Vlaams minister Lydia Peeters heeft aangegeven dat er meer onderzoek nodig is om te kunnen garanderen dat de PFOS niet verder verspreid geraakt. Annouri stelt het ‘voorzorgsprincipe’ voor. ‘Stop tot we zeker zijn dat er geen negatieve impact is’, zegt hij.

‘Doofpotoperatie’

Ook Vlaams Belang-fractieleider Sam Van Rooy vroeg zich af of De Wever niet beter de hand in eigen boezem zou steken. ‘Had u geen grote publiekscommunicatie moeten opzetten over de PFOS-vervuiling, en vooral de Antwerpse bevolking moeten inlichten over het eten van groenten en eieren uit de eigen tuin?’, zei Van Rooy, die zich de bedenking maakte dat zo’n publiekscommunicatie roet in het eten van de Oosterweelwerken zou hebben gegooid en dat De Wever dat wel kon missen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

PVDA-fractieleider en partijvoorzitter Peter Mertens vreest dan weer dat de Vlaamse onderzoekscommissie een ‘doofpotoperatie’ wordt omdat ‘verschillende partijen elkaar de hand boven het hoofd zullen houden’ en zijn partij er niet in vertegenwoordigd is. Mertens wees de argumentatie af dat de PFOS-vervuiling nu pas als ernstig voor de volksgezondheid wordt ingeschat. ‘De wetenschap gaat vooruit, maar het verschil is vooral dat men nu eindelijk meer is beginnen meten’, zegt hij. ‘We hadden dit vier jaar geleden al kunnen weten, maar na het rapport van 2017 zijn er geen extra stalen genomen en is er niet gecommuniceerd.’

Partner Content