Febiac-topman Luc Bontemps: ‘Autosector heeft nood aan coherent beleid inzake mobiliteit en fiscaliteit’

Urbain Vandormael
Urbain Vandormael Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Eind december 2018 stond de teller van het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen in ons land op 549.632, een plus van 3074 in vergelijking met het jaar voordien. En dat ondanks de invoering van de WLTP-norm die bij enkele constructeurs resulteerde in een tijdelijke opschorting van de verkoop van sommige modellen. In de aanloop naar het Autosalon van Brussel kijkt de Federatie van de Belgische auto- en tweewielerindustrie (Febiac) bij monde van haar afgevaardigd bestuurder Luc Bontemps met tevredenheid terug op 2018 en hoopt voor 2019 op een coherent beleid inzake mobiliteit en fiscaliteit.

‘Voor het vierde jaar op rij werden meer auto’s verkocht dan het jaar voordien. In 2018 kozen ook opnieuw meer kopers voor een benzinemotor, een teken dat zij bekommerd zijn om de milieu-impact van autorijden,’ aldus Luc Bontemps, afgevaardigd bestuurder van Febiac, de federatie die de belangen van de Belgische auto- en tweewielerindustrie verdedigt.

Analyseren we de nieuwe inschrijvingen in 2018 per type aandrijving scoort benzine met 58,2 procent het hoogst, diesel eindigt op plaats twee met 36 procent. De hybrides – inclusief de plug-in hybrides – vertegenwoordigen 4,5 procent, elektrische aandrijving en CNG komen uit op elk 0,8 procent.

Kijken we naar de opdeling per segment staan de SUV’s op plaats één met 36,5 procent, gevolgd door de kleine familiewagens met 21,2 procent. Limousines zijn met 1,7 procent een nichesegment geworden, net zoals de coupés en cabrio’s die samen goed zijn voor amper 1,5 procent.

2018 was ook een gunstig jaar voor de verkoop van bestelwagens en lichte vrachtwagens tot 16 ton, met een stijging van respectievelijk 2 en 16,2 procent. Ook de verkoop van motorfietsen zat in de lift, plus 11 procent in vergelijking met 2017. Almaar meer mensen nemen voor korte verplaatsingen de fiets, motorfietsen helpen om zich sneller een weg te banen door het drukke woon-werkverkeer.

Vergroening wapenpark is absoluut noodzakelijk

De vergroening van het wagenpark is volgens Luc Bontemps absoluut noodzakelijk om in 2021 de CO2-doelstelling van 95 g/km van de Europese Commissie te kunnen halen. Automerken die daar niet in slagen, zullen niet alleen imagoverlies lijden maar ook zwaar worden beboet.

Vandaar hun race tegen de tijd om zoveel mogelijk modellen uit te rusten met alternatieve aandrijving om zo de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen zoveel mogelijk te reduceren. Tegen 2030 moet die nog eens met 37,5 procent naar omlaag.

Luc Bontemps: ‘In eerste instantie moeten de oude wagens zonder katalysator uit het verkeer worden genomen, dat is gewoon een must. Vervolgens komt het eropaan alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Zowel de consumenten, producenten als politieke overheden moeten een bijdrage leveren in de richting van zero-emissie.

Lees verder onder de foto

BMW 530d (diesel)
BMW 530d (diesel)© /

‘De consument moet zich eerlijk de vraag stellen welke aandrijving het best overeenstemt met zijn profiel. Wie in een stedelijke agglomeratie woont en dagelijks maximum 30 of 50 kilometer rijdt, is gebaat bij een hybride of elektrische auto. Wie daarentegen dagelijks honderden kilometers onderweg is, voor die is diesel het meest aangewezen.

Dit is geen pleidooi pro diesel maar een pleidooi voor redelijkheid en realiteitszin

Luc Bontemps

‘Nu wordt die met de vinger gewezen, hoewel de nieuwste generatie diesels soms zelfs minder schadelijke uitlaatgassen uitstoot dan een benzinemotor en zeker minder CO2. Sterker nog, zonder de diesel wordt het voor een aantal constructeurs onmogelijk om de CO2-doelstelling van 95 g/km in 2021 te halen. Weet dat door de verschuiving van diesel naar benzine de CO2-uitstoot in ons land het voorbije jaar opnieuw is gestegen.

‘Dit is geen pleidooi pro diesel maar een pleidooi voor redelijkheid en realiteitszin. De omschakeling van verbrandingsmotoren naar elektromotoren heeft tijd nodig, meer dan aanvankelijk verwacht. De transitie verloopt niet zo vlot als de sector had gepland.

‘En dan kijk ik in de richting van de politiek op regionaal, nationaal en supranationaal niveau. Wie hoge eisen stelt aan anderen, moet zelf ook te leveren. En dan gaat het om meer dan laadpalen en een elektriciteitsnet dat voldoende stroom kan leveren als de elektrische auto straks een marktaandeel van 10 procent haalt. Meer dan ooit hebben we nood aan een coherent en geconcerteerd beleid inzake mobiliteit en autofiscaliteit, zowel op nationaal als Europees vlak. Ik verwijs naar België: een klein land met drie verschillende fiscale regimes. Dat zorgt voor verwarring en onzekerheid bij zowel de consument als producent.’

Plug-in hybride rijdt 50 kilometer zuiver elektrisch
Plug-in hybride rijdt 50 kilometer zuiver elektrisch© /
Kia Niro EV met een reëel rijbereik van 450 km
Kia Niro EV met een reëel rijbereik van 450 km© /

Jaarlijks 20 miljard aan autobelastingen naar schatkist

Febiac pleit voor de invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens. De reacties vanuit de bevolking én politiek zijn niet onverdeeld positief.

Ik kijk met belangstelling uit naar de verkiezingsbeloften van de partijen in de aanloop naar 26 mei

Luc Bontemps

Luc Bontemps: ‘Ik begrijp de terughoudend of angst van de man in de straat: die vreest voor alweer een nieuwe belasting. In onze visie vervangt de slimme kilometerheffing de bestaande BIV en jaarlijkse verkeersbelasting, van een bijkomende autobelasting voor de burger kan geen sprake zijn.

‘Dat is ook onze boodschap aan de politiek. Jaarlijks vloeit zo’n 20 miljard aan autobelastingen naar de Belgische schatkist. Waar gaat dat geld naartoe? Ik kijk met belangstelling uit naar de verkiezingsbeloften van de partijen in de aanloop naar 26 mei. Tot nu toe was mobiliteit geen topprioriteit, ik hoop dat hierin verandering komt.

‘Het fileleed wordt stilaan ondraaglijk voor wie dagelijks de weg op moet en kost de industrie handenvol geld. Inzake weginfrastructuur, moderne verkeersgeleidingssystemen en uitbouw van het openbaar vervoer, loopt België echt achterop. Dat zijn facts die ons land in een slecht daglicht stellen en investeringsdossiers negatief kunnen beïnvloeden.’

Vertrouwensbreuk tussen industrie en politiek

Dieselgate heeft geleid tot een vertrouwensbreuk tussen industrie en politiek. In feite verwijt de pot de ketel dat hij zwart ziet.

Luc Bontemps: ‘De autosector is een belangrijke steunpilaar van de economie en een van de grootste werkgevers van het land. Wij hebben alle belang bij goede verhoudingen met de politiek, omgekeerd is dat niet anders. Dieselgate heeft de relaties vertroebeld, dat kan ik niet ontkennen.

‘Het komt er nu op aan die bladzijde om te slaan, daar de nodige lessen uit te trekken en het geschonden vertrouwen zo snel mogelijk te herstellen. Dat kan door constructief overleg rond concrete dossiers op het vlak van infrastructuurwerken, co-mobiliteit, autofiscaliteit, wetgeving en noem maar op.

‘Willen we als land en sector competitief blijven in een wereld in volle mutatie, moeten we een versnelling hoger schakelen en meer focussen op wat ons verbindt en niet op wat ons scheidt. Als sector zijn wij bereid nieuwe paden te betreden, de transitie van autoconstructeur naar aanbieder van mobiliteitsdiensten is trouwens in volle gang.

‘Dat vergt tijd maar vereist bovendien een ingrijpende herstructurering van de sector en zijn activiteiten. Automekaniekers moeten zich omscholen tot elektriekers, maar ook van de salesmensen en administratieve medewerkers worden nieuwe bekwaamheden gevergd.

‘Vandaag is er een groot tekort aan gekwalificeerd personeel, daar ligt een uitdaging voor het onderwijs maar ook voor de sector zelf. Die moet zich op de arbeidsmarkt profileren als een aantrekkelijke werkgever.

‘Daarnaast voltrekt zich een consolidatie en schaalvergroting op het vlak van de retail. Dat buitenlandse groepen komen investeren in ons land ervaar ik niet als een bedreiging maar als een bewijs dat de Belgische automarkt potentieel heeft.’

Jaguar I-Pace, de eerste elektrisch aangedreven SUV op de markt
Jaguar I-Pace, de eerste elektrisch aangedreven SUV op de markt© /

Gratis bestaat niet

De onlineverkoop van verbruiksgoederen neemt spectaculair toe en leidt tot absurde situaties zoals een zaklamp made in China ter waarde van 11 euro die gratis aan huis wordt afgeleverd. Van enkele automerken is geweten dat zij de mogelijkheden van onlineverkoop onderzoeken. Er is ook sprake van virtuele showrooms her en der. Wat zegt uw glazen bol?

De automobielindustrie en de auto zelf staan voor de grootste omwenteling in hun geschiedenis.

Luc Bontemps

Luc Bontemps: ‘Had ik die maar! In onze gedigitaliseerde wereld zorgt de explosieve stijging van de onlineverkoop onrechtstreeks voor neveneffecten die grote ergernis opwekken. Gratis bestaat niet, om nog te zwijgen van de ecologische voetafdruk van de producten die via het internet hun weg vinden naar de klant aan de andere kant van de wereld. Ik pleit daarom voor een correcte vergoeding voor de transporteurs en het optimaliseren van de vracht.

‘Of het ooit zover komt dat mensen hun auto via het internet zullen bestellen, dat betwijfel ik. Dat zij zich online informeren over wat er op de markt te koop is en dat ze vanachter hun pc de auto van hun dromen configureren, dat gebeurt nu al en zorgt ervoor dat potentiële kopers goed geïnformeerd naar een dealer stappen. Diens rol en taak zijn daardoor veranderd maar dat hij op termijn overbodig wordt, daar ga ik niet van uit. Een auto blijft een complex gegeven dat zich niet zomaar laat bedienen via een geschreven of gesproken handleiding.

‘Wat niet wegneemt dat de auto van de toekomst ons vele handelingen uit handen zal nemen en dat autonoom rijden en zero-emissie enkel een kwestie van tijd zijn. De automobielindustrie en de auto zelf staan voor de grootste omwenteling in hun geschiedenis en ik ben blij dat ik die transitie vanop de eerste rij mag meemaken en begeleiden.’

Partner Content