Het nieuwe ondernemingsloket heeft in de eerste week van zijn bestaan al heel wat wrevel veroorzaakt.

Voor meer info kunt u een van de ondernemingsloketten contacteren. Hun gegevens kunt u opvragen op het telefoonnummer 02 548 64 00, via e-mail (info.KBO@mineco.fgov.be) of op de website www.mineco.fgov.be.

De telefoon van de middenstandsorganisatie Unizo stond de voorbije week roodgloeiend. Op 1 juli ging het systeem van de ondernemingsloketten van start, maar blijkbaar weten weinig burgers waar ze nu echt aan toe zijn. Ook de technische opstart verliep niet bepaald rimpelloos. Zo bleken de computerservers van de overheid amper toegankelijk. Startende ondernemers die al wel de voordelen van de loketten kennen, stonden dus tandenknarsend in de rij om hun vennootschap te laten regi-streren. En dus werden veel registraties alvast op papier genoteerd, in afwachting van beterschap.

Dat de ondernemingsloketten normaal gesproken een positieve vooruitgang betekenen, betwist niemand. Vroeger passeerde een aanvraag tot registratie van een onderneming eerst bij de griffies van de rechtbanken van Koophandel voor de inschrijving in het handelsregister, waarna de Kamers van Ambachten en Neringen – de naam alleen al – controleerde of de oprichter van de vennootschap wel over de nodige attesten en diploma’s beschikte. Nu kunnen beide stappen op één plaats: het ondernemingsloket. Tien erkende vzw’s beheren momenteel meer dan 200 loketten, die rechtstreeks toegang hebben tot de nieuw opgerichte Kruispuntbank voor de Ondernemingen (KBO), een centrale databank voor alle federale overheidsdiensten. Goed nieuws voor de ondernemende burger, want de loketten zouden beter bereikbaar zijn en klantgerichter werken dan de vorige instanties.

Maar omdat de overheid het nieuwe systeem zonder test- of overgangsperiode introduceerde, vertoonde de KBO bij haar opstart nogal wat kinderziektes. Iets te veel zelfs, zodat Unizo, dat zelf ook een loket beheert, aan de alarmbel ging hangen. Wat voorzitter Kris Peeters vooral stoort, is dat de bevoegde politici – minister van Economie Charles Picqué (PS) en zijn collega van Middenstand Rik Daems (VLD) – niet met de bevolking communiceerden toen de problemen opdoken. Want op dat moment stonden de getergde ondernemers wel voor de deur van Unizo – zelfs letterlijk. ‘Zeer frustrerend was dat, zeker als je weet dat de overheid voor 99,9 procent de schuld draagt voor de situatie’, zo zegt Peeters. ‘Bovendien gaven verschillende administraties en griffies verkeerde informatie aan het publiek, omdat ze zelf niet goed op de hoogte waren. Onze mensen moesten het maar oplossen.’

Er bestond bovenop de computer- ellende inderdaad nog veel verwarring omtrent de inhoud van de hervorming. Zelfs het gegeven dat het nieuwe ‘unieke identificatienummer voor elke onderneming’ niet meer is dan het afgeschafte oude handelsregisternummer, maar dan met een nul ervoor, is nu nog altijd niet voor iedereen duidelijk. Bovendien is er bij veel mensen een te hoog verwachtingspatroon geschapen, waardoor sommigen nu denken dat ze werkelijk met álles bij het ene loket terechtkunnen. En dat alle kafkaïaanse toestanden nu achter de rug zijn. Maar zelfs wanneer alles technisch functioneert, en ondanks de ontegensprekelijke vooruitgang die het nieuwe systeem biedt, zal die droom nog wel een tijdje een droom blijven.

Gerry Meeuwssen

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content