MAANDAG 14 OKTOBER :

De aandeelhouders van het Gemeentekrediet stemmen in met de geplande samenwerking met Crédit Local de France. Het verbond onder de naam Dexia wordt de 22ste bank op de Europese ranglijst. (zie ook p. 42.)

België wil dat de Europese Commissie de 800 miljoen frank boete kwijtscheldt die ons land kreeg wegens te lakse controle op de uitkering van Europese landbouwsubsidies, met fraude als gevolg. Ons land stelt dat de controles intussen fel zijn opgevoerd.

De directie van het staalbedrijf Cockerill Sambre wil in haar herstructureringsplan Horizon 2000 het personeel met één vijfde verminderen tegen het jaar 2000. Dat zou gebeuren middels brugpensionering en niet-vervanging van pensioengerechtigde werknemers.

DINSDAG 15 OKTOBER :

In Sint-Niklaas keurt de handelsrechtbank de verkoop goed van de kabellegger Navigator, het laatste schip van de failliete scheepsbouwer Boelwerf. De Noorse reder Stolt Comex Seaway betaalt 1,22 miljard frank voor het zeeschip.

In september is het recordaantal van 780 faillissementen geteld. De stijging beloopt 2,6 procent tegenover september vorig jaar.

Martin Van Houtte wordt door de Vlaamse regering benoemd tot hoofd van Export Vlaanderen, de vervanger van de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel (VDBH). Hij volgt Hans De Belder op.

WOENSDAG 16 OKTOBER :

Minister van Landbouw en KMO Karel Pinxten verklaart dat hij geen kandidaat zal zijn voor het CVP-voorzitterschap.

De vervoersmaatschappij De Lijn beslist om de 109 pachtcontracten met privé-busexploitanten op te zeggen. Aan het personeelsbestand zal niet worden geraakt.

DONDERDAG 17 OKTOBER :

Prinses Astrid wil gebruik maken van haar grondwettelijk recht om lid te worden van de Senaat. Ze zal op 20 november de eed afleggen.

DichterBernard Dewulf krijgt de ASLK-debuutprijs voor zijn poëziebundel ?Waar de egel gaat?. De prijs heeft een waarde van 250.000 frank.

Uitgeversgroep De Vlijt van Gazet van Antwerpen verwacht dit jaar een verlies van 650 miljoen frank. Nog voor eind ’96 verliezen 91 medewerkers hun baan. 74 van hen zullen ontslagen worden.

Bekend raakt dat Richard Taxquet zijn beschuldigingen aan het adres van zijn voormalige werkgever, oud-minister Alain Van der Biest (PS), in verband met de moord op PS-kopstuk André Cools fel mildert. Hij doet diens rol in de zaak nu af als onbelangrijk.

VRIJDAG 18 OKTOBER :

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek telde in 1995 34.983 echtscheidingen, 1.300 meer dan in 1994. De verkorting van de scheidingsprocedure met onderlinge toestemming zou één van de redenen zijn voor de ?echtscheidings-boom?.

ZATERDAG 19 OKTOBER :

In Antwerpen manifesteren zo’n 40.000 leden ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. De Bond eist klaarheid in de zaak van de verdwenen kinderen en protesteert tegen de besparingen in de kinderbijslagen.

Nog in Antwerpen brengen 1.200 Turken, Marokkanen en Nederlanders hun stem uit bij de driejaarlijkse verkiezing van de 27 leden van de Antwerpse migrantenraad.

ZONDAG 20 OKTOBER :

Koning Albert en koningin Paola vertrekken voor een vijfdaags staatsbezoek aan Japan, in het gezelschap van prins Filip. Zij beantwoorden daarmee het bezoek van keizer Akihito en keizerin Michiko aan België in 1993.

Het Gemeentekrediet en Crédit Local de France gaan internationaal onder de noemer Dexia.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content