Factcheck: ja, Duits boekhoudkantoor geeft de voorkeur aan niet-gevaccineerde sollicitanten

Karin Eeckhout

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Volgens een Vlaamse Facebookpost zou een Duits boekhoudkantoor in zijn zoektocht naar nieuw personeel expliciet de voorkeur geven aan niet-gevaccineerde kandidaten. Dat is inderdaad wat het bedrijf schrijft in een vacature. Specialisten waarschuwen voor mogelijke inbreuken op de privacy- en discriminatiewetgeving.

Op 25 juli plaatst een Vlaamse vrouw onderstaande post op Facebook (hier gearchiveerd).

In haar post deelt de vrouw een screenshot van een Nederlandstalige tweet over een Duitse vacature waarin wordt gesteld dat de voorkeur uitgaat naar niet tegen covid-19 gevaccineerde kandidaten. Zij zouden immers al twee jaar lang blijk hebben gegeven van ‘buitengewone veerkracht, uithoudingsvermogen en kritisch denken’.

De vrouw zegt dat ze de tweet deelt omdat men vaker ’het tegenovergestelde ziet’. Daarmee verwijst ze naar het gevoel van uitsluiting dat nogal wat vaccinweigeraars in de voorbije periode hebben ervaren. Ze geeft wel aan dat ze het nooit eens is met discriminatie.

De Facebookpost bereikt 2500 mensen. Uit sommige reacties blijkt begrip voor de bewuste werkgever, anderen spreken van discriminatie. 

We zoeken de oorspronkelijke tweet op, die dateert van 17 juli en goed was voor 2394 likes en 872 retweets. 

De tweet bevat een screenshot van de volledige jobadvertentie die het Duitse bedrijf – een boekhoudkantoor – op 5 juli postte op zijn Facebookpagina (hier gearchiveerd). Daarin zegt het kantoor inderdaad dat het de voorkeur geeft aan niet tegen covid gevaccineerde kandidaten (tekst binnen rood kader).

De Facebookpost lokte heel wat reacties uit en ging viraal op sociale media. Ongeveer een week na de publicatie van de advertentie schreef de auteur ervan onderstaande reactie op zijn post:

In die reactie nuanceert de werkgever enigszins. Het zou niet de bedoeling zijn geweest om iemand op basis van zijn vaccinatiestatus te discrimineren, wel om de niet-gevaccineerden een hart onder riem te steken, omdat zij de voorbije twee jaar het slachtoffer zouden zijn geweest van discriminatie.

Privacy

Een soortgelijke advertentie hebben we in Vlaanderen nog niet gezien. Ludo Vermeulen, advocaat sociaal recht en managing partner bij Mploy Advocaten, zou het werkgevers ook ten zeerste afraden, vanwege mogelijke problemen met de privacy- en discriminatiewetgeving. ‘Ten eerste rijst de vraag of het wettelijk is om als (potentiële) werkgever naar de vaccinatiestatus van sollicitanten of werknemers te vragen. In principe mag een werkgever alleen naar gegevens over de gezondheid vragen wanneer dat een relevante vraag is, voor een job in de zorg bijvoorbeeld. En zelfs dan, wanneer er redenen van volksgezondheid spelen, gelden strenge wettelijke criteria om gegevens over de gezondheid op te vragen en te verwerken. Toen de Antwerpse ziekenhuisgroep ZNA in oktober 2021 besliste om enkel nog tegen covid-19 gevaccineerde kandidaten aan te werven, botste de groep op het standpunt van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De GBA oordeelde dat er in België geen wettelijke grond bestaat om die gegevens van de werknemer op te vragen en te verwerken.’ 

Discriminatie

Ten tweede kan het als discriminatie worden geïnterpreteerd wanneer je de voorkeur geeft aan kandidaten met een bepaalde vaccinatiestatus. ‘Discriminatie kan twee vormen aannemen’, zegt meester Vermeulen. ‘Mensen in een gelijke of vergelijkbare situatie ongelijk behandelen zonder redelijke verantwoording. Of, andersom, mensen in een ongelijke situatie gelijk behandelen zonder redelijke verantwoording. Hier kun je gevaccineerden niet gelijkstellen aan niet-gevaccineerden want ze bevinden zich in een verschillende situatie aangezien ze volgens wetenschappers niet evenveel risico lopen om zwaar ziek te worden van het coronavirus en niet even besmettelijk zijn. Het zijn dus geen gelijke categorieën. Dat impliceert dat, als de werkgever bijvoorbeeld een ziekenhuis of een woonzorgcentrum is, het legitiem zou kunnen zijn om een onderscheid te maken. In het geval van het boekhoudkantoor uit de Facebookpost is de voorkeur ingegeven door de persoonlijke overtuiging van de werkgever. Ik betwijfel ten zeerste of dat een legitieme doelstelling is bij de selectie van personeel. De kans is groot dat het als discriminatie zal worden gezien.’

Ook advocaat Lode Robben van Robben Advocaten ziet dat zo: ‘Discriminatie op basis van de gezondheidsstatus is problematisch en kan slechts in zeer specifieke gevallen. Zoals deze Duitse werkgever het stelt in zijn jobadvertentie, ook na de herformulering, gaat het duidelijk over een overtuiging, en is het dus discriminatie.’

Conclusie

Volgens een Vlaamse Facebookpost zou een Duits boekhoudkantoor in zijn zoektocht naar nieuw personeel expliciet de voorkeur geven aan niet-gevaccineerde kandidaten. Dat is inderdaad wat het bedrijf schrijft in een vacature. We beoordelen de claim in de Facebookpost daarom als waar. Specialisten wijzen er wel op dat de vaccinatiestatus van een kandidaat laten meespelen bij de selectie voor een job, in strijd kan zijn met de privacy- en discriminatiewetgeving. 

Bronnen

In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen.

Bovendien werden voor deze factcheck de volgende mensen gecontacteerd:

– Mailverkeer met Lode Robben op 27 juli 2022

– Telefoongesprek en mailverkeer met Ludo Vermeulen op 10 en 11 augustus 2022

Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 11 augustus 2022.

Partner Content