Factcheck: ja, dit OCMW-document over inkomsten van cliënt is authentiek

© belga
Karin Eeckhout

Op sociale media wordt een brief gedeeld die afkomstig zou zijn van het OCMW in Oud-Heverlee, waarin de geldbedragen staan opgelijst waarop een cliënt van dat OCMW recht zou hebben. De brief blijkt authentiek.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Een lezer maakt ons erop attent dat op sociale media een brief wordt gedeeld die afkomstig zou zijn van het OCMW in Oud-Heverlee. Het zou gaan om een brief van dat OCMW naar een cliënt met een niet-Vlaamsklinkende naam, met daarin een overzicht van de geldbedragen waarop die cliënt recht zou hebben.

Een zoekopdracht bevestigt dat zo’n document op Facebook op grote schaal wordt gedeeld.

© Facebook

Er circuleren verschillende versies van de brief. In sommige daarvan zijn de persoonlijke gegevens van de bestemmeling en de afzender geanonimiseerd, in andere versies zijn de  volledige naam van de maatschappelijk werker die de brief stuurde en de volledige naam en het adres van de cliënt zichtbaar.

De brief dateert van 7 september 2022 en biedt een overzicht van de geldbedragen waarop de cliënt recht zou hebben:

– een leefloon: 1537,90 euro per maand

– Groeipakket (de vroegere kinderbijslag): 848,55 euro per maand

– huursubsidies: 263,11 euro per maand (‘indien de voorwaarden gerespecteerd worden’, staat erbij vermeld)

In een van de circulerende versies worden onderaan de brief de bedragen herhaald en opgeteld. Het totaal bedraagt 2649,56 euro per maand.

De brief lokt verontwaardigde reacties uit.  Zowel uit de bijschriften als uit de commentaren blijkt dat nogal wat mensen dit hoge bedragen vinden voor iemand die niet werkt. Een aantal reacties is racistisch getint.

Er zijn ook socialemediagebruikers die betwijfelen of de brief echt is.

Is de brief authentiek?

De brief is echt, bevestigt het OCMW van Oud-Heverlee aan de telefoon. ‘Het gaat helaas om een authentiek document. Het betreft een inkomensattest dat aan de cliënt werd bezorgd in het kader van haar zoektocht naar een huurwoning. Wij tillen er zwaar aan dat dit document in de openbaarheid is gekomen, temeer omdat personeelsleden van ons OCMW als gevolg daarvan persoonlijk zijn lastiggevallen, terwijl zij in hun job gewoon de wetgeving toepassen. De politie onderzoekt de zaak. Wij verwijzen ook graag naar onze mededeling op de Facebookpagina van de gemeente.’

Op de Facebookpagina van de politiezone vinden we een soortgelijke boodschap terug als op die van de gemeente. 

Op de inhoud van de brief wil het OCMW om evidente privacyredenen niet ingaan, maar de bedragen in de brief komen overeen met wat wettelijk is vastgelegd:

– Het leefloon voor personen in categorie 3, ‘Samenwonende met gezinslast’ bedraagt inderdaad 1537,90 euro per maand, lezen we op de website van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse huursubsidie waarop de vrouw uit de brief recht zou hebben, bedraagt in 2022 maximaal 157,87 euro – een bedrag dat wordt verhoogd met 26,31 euro per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste. De huursubsidie van 263,11 euro per maand waar in de brief wordt naar verwezen, lijkt dus een correct bedrag – het gaat wellicht om een persoon met vier kinderen (of meer) ten laste (157,87 + 4 x 26,31 euro).

Het bedrag van het Groeipakket – 848,55 euro per maand in dit geval – is moeilijker te verifiëren, omdat we de precieze gezinssamenstelling van de vrouw niet kennen en het bedrag varieert naargelang het aantal kinderen en de leeftijd van die kinderen. Bovendien gelden voor kinderen geboren na 1 januari 2019 andere bedragen dan voor kinderen die voor die datum zijn geboren. Naast de basisbedragen bestaan er ook sociale toeslagen voor mensen met een laag inkomen en zorgtoeslagen voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften. In ieder geval lijkt  848,55 euro een realistisch bedrag, aangezien het, afgaand op het bedrag van de huursubsidie, wellicht gaat om vier (of meer) kinderen. 

Conclusie

Op sociale media wordt een brief gedeeld die afkomstig zou zijn van het OCMW in Oud-Heverlee, waarin de geldbedragen staan opgelijst waarop een cliënt van dat OCMW recht zou hebben. De brief is authentiek; bevestigt het OCMW van Oud-Heverlee. We beoordelen de Facebookposts daarom als waar.

Bronnen

In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen.

Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 18 oktober 2022.

Meer informatie over de factchecks vindt u op de website van Knack.

U vindt onze factchecks ook terug bij deCheckers, samen met betrouwbare factchecks van andere Vlaamse redacties.

Knack is erkend lid van het International Fact-Checking Network.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien?
Vul uw vraag in op de website van deCheckers met exacte bronvermelding van het citaat of stuur het naar


factcheck@knack.be
Roularta Media Group
© Roularta Media Group

Knack maakt onderdeel uit van Roularta Media Group.

Partner Content