Factcheck: ja, 50 minuten lopen per week verkleint de kans op een hartaanval

© Sarah Yu Zeebroek

‘Drie keer per week 17 minuten joggen reduceert risico op hartaanval met de helft’: dat lazen we in Flair. En het klopt, al is enige nuance nodig.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

In Flair werden enkele voordelen van lopen op een rijtje gezet. ‘Van joggen ga je langer leven. Drie keer per week een rondje van zeventien minuten reduceert de risico’s op een hartaanval met meer dan de helft.’

Online vinden we wetenschappelijk onderzoek dat die stelling onderbouwt. Ruim 55.000 mensen werden ondervraagd over hun loopgedrag in de voorbije drie maanden en daarna vijftien jaar opgevolgd. Daaruit bleek dat lopers – zelfs de groep die hooguit 51 minuten per week jogt – een veel kleinere kans hebben om te sterven aan hart- en vaatziekten dan wie nooit loopt.

Of je nu één keer per week 51 minuten loopt, of drie keer 17 minuten, maakt weinig verschil.

‘Hier zit zeker een kern van waarheid in’, zegt professor Jan Seghers van de onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport & Gezondheid (KU Leuven). ‘Deze studie is wel gebaseerd op zelfrapportering, waardoor het methodologisch niet correct is om er een absoluut cijfer op te plakken. Of je nu één keer per week 51 minuten loopt, of drie keer 17 minuten, maakt weinig verschil. En als we breder kijken dan enkel het risico op hart- en vaatziekten, dan is de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie toch strenger: die beveelt volwassenen aan om minstens 75 minuten per week “hoog intensief” te bewegen – lopen of stevig doorfietsen bijvoorbeeld – of minstens 150 minuten per week “matig intensief”, zoals een stevige wandeling.’

Volgens professor inspanningsfysiologie Wim Derave (UGent) heeft lopen inderdaad een duidelijk gezondheidsvoordeel. ‘Uit een goede reviewstudie die ook interventiestudies bespreekt – waarbij proefpersonen willekeurig aan een lopers- en een niet-lopersgroep worden toegewezen en waar je dus makkelijker over een oorzakelijk verband kunt spreken – blijkt dat lopers 25 tot 40 procent minder kans hebben om vroegtijdig te sterven. Al wijzen steeds meer wetenschappelijke onderzoeken ook op een bovengrens: bij wie te snel en te vaak loopt, wordt het cardiovasculaire voordeel kleiner en neemt de kans op blessures ook toe. Maar een halfuur tot een uur per week joggen is absoluut zinvol voor de gezondheid.’

Professor inspanningsfysiologie Bert Op ’t Eijnde (UHasselt) wil toch een belangrijke kanttekening meegeven. ‘Er is geen discussie over het feit dat sporten goed is voor de gezondheid en dat het de cardiovasculaire gezondheid verbetert. Maar uit experimenteel onderzoek weten we ook dat dit een veel beperkter effect heeft bij mensen die een erg sedentair leven leiden. Bij een groep studenten werden “cardiometabole parameters” gemeten, zoals de cholesterol en het insulineniveau. Nadien moesten ze vier dagen als volgt doorbrengen: 14 uur zitten, 1 uur functioneel staan en 1 uur functioneel wandelen. Enkele weken later volgde een nieuw regime van vier dagen: nu moesten ze ‘maar’ 13 uur zitten en 1 uur intensief sporten. Tot slot was er het derde regime: 8 uur zitten, 4 uur rustig wandelen en 2 uur staan. Na elk regime werden de gezondheidsmetingen opnieuw uitgevoerd. Het laatste regime leverde de beste resultaten op, terwijl er amper een verschil was tussen regime één en twee. Naast voldoende sporten is genoeg rechtstaan dus cruciaal.’

Is het waar?

Uit onderzoek blijkt dat 50 minuten per week lopen de kans op hart- en vaatziekten verkleint. Al is het cruciaal om daarnaast voldoende te staan en te bewegen. We beoordelen de stelling als eerder waar.

Bronnen

Flair, ‘Always on the run’, 31 januari 2023, p. 48.

In het artikel vindt u links naar alle andere gebruikte bronnen.

Bovendien werden voor deze factcheck de volgende mensen gecontacteerd:

– Mail- en telefoonverkeer met Jan Seghers (KU Leuven), 6-7 februari 2023

– Mail- en telefoonverkeer met Wim Derave (UGent), 6-8 februari 2023

– Mail- en telefoonverkeer met Bert Op ’t Eijnde (UHasselt), 6-7 februari 2023

Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 8 februari 2023.

Partner Content