Zwijgakkoord

Door het zwijgakkoord verbinden de coalitiepartners zich ertoe om geen voorstellen of resoluties in te dienen zonder de goedkeuring van de meerderheid. Dit betekent dat er consensus moet worden bereikt tussen de verschillende partijen voordat een bepaald initiatief naar voren wordt gebracht in het parlement. Hierdoor wordt voorkomen dat er wetsvoorstellen of resoluties worden ingediend die de politieke stabiliteit van de regering kunnen ondermijnen of verdeeldheid binnen de coalitie kunnen veroorzaken.

Het zwijgakkoord is een instrument dat wordt gebruikt om de samenwerking en cohesie binnen de regering te bevorderen, maar het kan ook beperkingen opleggen aan individuele parlementsleden. Aangezien voorstellen en resoluties vooraf moeten worden goedgekeurd door de coalitiepartners, kan dit leiden tot een beperking van de individuele vrijheid van parlementsleden om onafhankelijk te handelen. Het is echter een compromis dat wordt aanvaard in ruil voor politieke stabiliteit en het behoud van de meerderheid in het parlement.

Lees meer over Zwijgakkoord in onderstaande artikelen of over andere politieke termen.

Opinie | Politiek
'De recepten van de particratie zijn stilaan versleten'
Peter Wouters (beweging.net): 'Het zal in 2024 héél moeilijk worden om alle kieslijsten gevuld te krijgen'
Opinie | Opinie
'Je kunt wel een stok in het hoenderhok gooien, maar steeds moet je vaststellen dat de hoenders er zich niets van aantrekken'
Opinie | Nieuws
'Van de strapatsen van onze politieke vertegenwoordigers spat het schaamzweet uit je poriën'
Opinie | Nieuws
'Pottenkijkers zijn niet meer welkom in de beleidskeuken van de Vlaamse meerderheidspartijen'