Unitaire staat

Een eenheidsstaat of unitaire staat is een vorm van staatsbestuur waarbij de centrale overheid alle macht bezit. Hoewel een eenheidsstaat in sommige gevallen gedecentraliseerd kan zijn en bevoegdheden kan overdragen aan regionale organen, blijft de centrale overheid altijd de mogelijkheid behouden om deze organen te beperken of op te heffen. In de periode van van 1970 tot 1993 wat België een decentralistische unitaire staat.

Eenheidsstaten kunnen ook centralistisch zijn, waarbij alle macht bij de overheid ligt. Het ultieme voorbeeld van een centralistische unitaire staat, is Frankrijk ten tijde van de Franse Revolutie.

Lees meer over Unitair staat in onderstaande artikelen of over andere politieke termen.

Opinie | Nieuws
'Zes staatshervormingen, maar het resultaat is allesbehalve bevredigend'
Het institutionele kluwen dat België heet: 'Al die hervormingen zijn niet bevorderlijk voor de betrokkenheid van de burger'
Opinie | Nieuws
'Leg de macht bij het meest geschikte niveau: "opwaarts bestuur" is de toekomst'
Tom Van Grieken (VB): 'De Vivaldi-partijen onderschatten hoe boos de Vlamingen nu zijn'
Opinie | Nieuws
'Terugkeer naar unitarisme is geen garantie dat er plotseling beter en efficiënter bestuurd zal worden'