Referendum

Een referendum of volksraadpleging is een instrument waarbij burgers de mogelijkheid krijgen om direct hun mening te geven over een bepaald wetsvoorstel of politieke kwestie. Door middel van een referendum wordt meestal aan de kiezers gevraagd om voor of tegen een specifiek voorstel te stemmen. Dit geeft de bevolking de kans om hun stem te laten horen en direct invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming.

Lees meer over Referendum in onderstaande artikelen of over andere politieke termen.

Denen houden referendum over aansluiting bij Europees defensiebeleid
Oppositie eist referendum over fusie Mechelen met Boortmeerbeek
Hongaars referendum over lgbtq-beleid is niet-bindend
Zwitserland houdt zondag referendum over homohuwelijk
Kiezers verwerpen ontslag van gouverneur bij referendum in Californië