Nationalisme

Nationalisme is een politieke stroming die stelt dat het beleid van een land moet voortvloeien uit de historische, sociaal-culturele identiteit van de natie. Nationalisten streven naar een duidelijke onderscheiding van de eigen natie ten opzichte van andere naties, wat soms gepaard gaat met het idee van uitzonderlijkheid. Nationalistische opvattingen kunnen leiden tot voorkeur voor nationale belangen en autonomie, maar ook tot conflicten met minderheden en internationale samenwerking.

Lees meer over Nationalisme in onderstaande artikelen of over andere politieke termen.