Het grote gelijk

Het grote gelijk geeft de lezers van Knack de kans om met elkaar in gesprek te gaan over de grote politieke kwesties van deze tijd met mensen met een andere mening, binnen een Belgische of Europese context. Neem nu deel en barst uit uw filterbubbel.
Chams Eddine Zaougui: 'Ik vraag me soms af: geloven politici zelf wel wat ze zeggen?'
Mia Doornaert: 'Rond elk debat hangt vandaag de giftige stofwolk van sociale media'
Pieter Bauwens: 'Doorbraak is een rechtse site geworden, helaas'
Tom Naegels: 'We moeten net mínder met elkaar in debat gaan'
Mark Elchardus: 'De media bevoordelen populisten niet, integendeel'