André Flahaut (PS)

Minister van Staat en minister van Begroting en Ambtenarenzaken in de Franse Gemeenschapsregering

Minister van Staat en minister van Begroting en Ambtenarenzaken in de Franse Gemeenschapsregering
André Flahaut (PS)

Feedback of vragen?

Contacteer de auteur. Laat je naam, het betreffende artikel en jouw vraag na.

Opinie | Nieuws
'Privatisering bij Defensie? Het leger kan niet zonder meer gezien worden als een bedrijf'
Opinie | Nieuws
'Waarom we activiteiten van het Militair Hospitaal moeten versterken'
Opinie | Nieuws
'We moeten Europa in vraag stellen en zinvoller maken'
Opinie | Nieuws
'Vervanging F-16's: waarom Vandeput het Franse aanbod ernstig moet overwegen'
Opinie | Wereld
Flahaut: 'Samenleven is de vreemdeling zien als een kans en niet als een risico'