Opinie

André Flahaut (PS)

‘Waarom we activiteiten van het Militair Hospitaal moeten versterken’

André Flahaut (PS) Minister van Staat en minister van Begroting en Ambtenarenzaken in de Franse Gemeenschapsregering

Minister van Staat André Flahaut (PS) roept op om de structuren en de rol van het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Neder-Over-Heembeek te versterken.

Bij mijn aantreden op Landsverdediging in 1999, was het Militair Hospitaal Koningin Astrid al ernstig bedreigd. Sommigen hadden de bedoeling er een opvangcentrum voor asielaanvragers van te maken. Hun eigenlijk doel was om het nieuwe centrum te laten concurreren met het Klein Kasteeltje, om de sluiting van dat laatste te bekomen. We weten dat dit nog steeds de bedoeling is van sommigen. Anderen wensen het Militair Hospitaal te sluiten om er een Hotel van te maken…

Ikzelf heb in de eerste plaats het hospitaal van Neder-Over-Heembeek nieuw leven willen inblazen. Ik heb willen vermijden dat het Militair Hospitaal een makkelijke prooi zou blijven voor de privé-ziekenhuizen van de regio. Om die reden hebben wij het ingebed in het netwerk van de Brusselse openbare ziekenhuizen. Dat netwerk is neutraal en tweetalig en verzekert bovendien dat de militaire sanitaire normen en standaarden op één lijn komen met die in de civiele ziekenhuizen, die als meer eisend worden aanzien. Toentertijd waren er geen andere keuzes voorhanden om de toekomst van ons Militair Hospitaal te waarborgen. Die keuze hebben we dan ook gemaakt.

We hebben bijgevolg diepgaande hervormingen ondernomen om het Brandwondencentrum verder te ontplooien tot wat het vandaag is geworden: een van de meest innoverende en performante ter wereld. Het Centrum gaat voorop in de technologische evolutie en verzorgt patiënten vanuit de hele wereld. Denk maar aan de jonge Roemenen die werden opgevangen na de brand in een discotheek in Boekarest, of aan de heldhaftige houding na de aanslagen van Maalbeek en Zaventem. We hebben overigens ook de Militaire Instelling voor bloedtransfusie (MDBT) nieuw dynamisme gegeven en een serotheek-biotheek opgericht voor het bewaren van bloedstalen van onze militairen, voor latere analyse.

Ik had destijds slechts één ambitie: de activiteiten van het Militair hospitaal steunen en ontwikkelen om er een eersterangsspeler van te maken, die naar zijn publiek luistert en met verwachtingen rekening houdt. Daarin was ik geslaagd, samen met het personeel van Landsverdediging, de geneesheren en het verzorgend personeel. Dat succes hebben we allemaal samen behaald.

Pieter De Crem (CD&V) en Steven Vandeput (N-VA), de vorige en de huidige minister van Defensie, lijken maar één prioriteit te hebben: de instelling verzwakken om het verder bestaan ervan definitief te compromitteren. Ik begrijp dan ook dat de demarches die de jongste jaren bij Landsverdediging worden ondernomen vragen en ongerustheid opwekken. Ik begrijp en deel de angst van velen over wat er sinds 2008 gebeurt.

In plaats van ten allen prijze het Militair Hospitaal te willen ontmantelen, zouden de activiteiten, structuren en competenties ervan moeten versterkt worden. Het Hospitaal Koningin Astrid verdient meer dan ooit dat zijn rol en zijn reputatie verstevigd worden, zowel nationaal als internationaal. Laten we dus ophouden met onze openbare diensten te ondergraven.

Partner Content