Klimaattop: "Iedereen moet iets doen"

08/12/10 om 11:24 - Bijgewerkt om 11:24

"Het is niet omdat er in Cancun geen groot klimaatakkoord zal worden bereikt, dat er geen goed werk zal worden geleverd", zegt Jos Delbeke.

Klimaattop: "Iedereen moet iets doen"

© Reuters

Jos Delbeke is hoofd van het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie, meteen de hoogst gerangschikte Belg in de cenakels van de EC. Hij wordt beschouwd als de man achter het ambitieuze klimaatprogramma van Europa, en is een van de sleutelspelers op de klimaatconferentie die momenteel in het Mexicaanse Cancun wordt gehouden.

Hij stelt dat het niet is omdat er in Cancun geen groot klimaatakkoord zal worden bereikt, dat er geen goed werk zal worden geleverd. Zo zal het belangrijk zijn dat er een akkoord komt in de strijd tegen grootschalige ontbossing, verantwoordelijk voor een vijfde van de klimaatopwarming. Dat impliceert vooral de creatie van een groen fonds waarmee ontwikkelingslanden vergoed kunnen worden voor het niet rooien van hun bossen.

Delbeke vond het jammer dat er tijdens de vorige klimaatconferentie, in Kopenhagen, geen globaal akkoord kon worden bereikt, als gevolg van de dwarsliggerij van een vijftal 'antikapitalistische' landen die te weinig ideologie in het klimaatverhaal vinden.

Het is opvallend hoe sterk het debat rond de strijd tegen de opwarming van de aarde een economische component gekregen heeft. Als China zich vandaag sterk engageert in programma's om wereldleider inzake hernieuwbare energie te worden, heeft dat alles te maken met de vrees van de Chinezen dat ze op termijn niet meer in de groeiende energiebehoeften van hun moderniserende grote bevolking zullen kunnen voorzien. Op dezelfde manier heeft Europa er belang bij aan zijn energieverbruik te sleutelen, want ons continent is inzake energie volledig afhankelijk van import.

Consument

Wij moeten dus dringend minder fossiele brandstoffen verbruiken en meer hernieuwbare energiebronnen aansnijden: respectievelijk 20 procent minder en 20 procent meer tegen 2020. Volgens Delbeke zullen we dat op Europese schaal kunnen halen, en is het misschien zelfs wenselijk de lat wat hoger te leggen, op min 30 procent uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld, maar dat moet nog politiek worden afgetoetst. Delbeke gaat er ook vanuit dat we binnen tien jaar meer energie uit hernieuwbare bronnen zullen halen dan uit kernenergie.

Parallel daarmee moeten er programma's worden opgezet om het energieverbruik te verminderen. Die zullen het moeilijkste zijn om te realiseren, want het betreft een hele rist vrij kleine maatregelen die vooral de burgers zullen moeten bereiken. Delbeke steunt de visie dat het misschien beter is die maatregelen door het beleid of de industrie te laten implementeren in plaats van volledig over te laten aan de vrije keuze van de consument. Als de consument geen energie-onvriendelijke producten meer kán kopen, zal het sneller gaan om als maatschappij zuiniger met energie om te springen.

Dirk Draulans

Lees meer over:

Onze partners