"Vragen bij algemene betrouwbaarheid beoordelingen Europese Commissie"

19/04/16 om 16:10 - Bijgewerkt om 16:10

De Europese Rekenkamer is snoeihard voor de Europese Commissie. In een nieuw rapport stelt de Rekenkamer zich vragen bij de manier waarop het toezicht gebeurt op de lidstaten die met een buitensporig begrotingstekort of een te hoge schuldgraad kampen.

"Vragen bij algemene betrouwbaarheid beoordelingen Europese Commissie"

© REUTERS

De basisregel van het Europese begrotingsbeleid is dat de lidstaten hun tekort elk jaar tot 3 procent van het bbp moeten beperken en hun schuld tot 60 procent. Dat werd in 1992 vastgelegd in het Verdrag van Maastricht en is nu verankerd in het Stabiliteits- en Groeipact. Landen die zich niet aan de afspraken houden, moeten hun tekort en/of schuld stapsgewijs afbouwen.

'Commissie moet strenger zijn'

Via de zogenaamde buitensporigtekortprocedure kijkt de Europese Commissie streng toe op de maatregelen die op nationaal niveau genomen worden om de tekorten af te bouwen. Of dat zou ze toch moeten doen. Volgens de Europese Rekenkamer gaat de Commissie "niet ver genoeg op het cruciale gebied van de monitoring van structurele hervormingen". De Commissie richt zich vooral op de wetgevende aspecten van de procedure en niet op de daadwerkelijke hervormingen, leest het persbericht dat het rapport begeleidt. Bovendien kan de Commissie besluiten van de vastgestelde procedure af te wijken, "hetgeen vragen doet rijzen over de algemene betrouwbaarheid van haar beoordelingen", luidt het scherp.

Volgens de Sloveen Milan Martin Cvikl, de auteur van het Rekenkamer-rapport, moet de Commissie strenger zijn. "Zij is zich niet voldoende bewust van wat er in de praktijk gebeurt en zij past de regels niet consistent toe." De Europese begrotingsregels - en vooral de toepassing ervan - zorgden in het verleden al vaker voor debat. In 2003 wilden de landen van de eurozone niet weten van de sancties die de Commissie had voorgesteld omdat Duitsland en Frankrijk de begrotingsregels niet respecteerden. Het bleek een zware klap voor de geloofwaardigheid van het Europese toezicht.

België op het strafbankje

Tijdens de eurocrisis werden de begrotingsregels en de opvolgingsprocedures strikter gemaakt. Vorig jaar voerde de Commissie-Juncker een flexibiliteitsclausule in voor de beoordeling van de nationale begrotingen. Ook België was in het verleden al voorwerp van een buitensporigtekortprocedure - het 'strafbankje'. Vorige maand nog waarschuwde Europees commissaris Marianne Thyssen ervoor dat ons land kans maakt om als allereerste lidstaat in de procedure terecht te komen omdat niet haar tekort, maar haar schuldgraad niet onder controle gebracht wordt. Die boodschap lanceerde Thyssen naar aanleiding van de federale begrotingscontrole, die intussen afgerond is.

In een reactie op het rapport van de Europese Rekenkamer spreekt de Commissie van een "constructieve poging" om de buitensporigtekortprocedure kritisch te evalueren. Er wordt reeds aan een verbetering van de procedure gewerkt, zei een woordvoerster. Het onderwerp zal zaterdag ook aan bod komen op de informele vergadering van de Europese ministers van Financiën in Amsterdam. (Belga/NSK)

Onze partners