N-VA: 'Asielzoekers moeten naar Turkse haven teruggeduwd kunnen worden'

07/09/15 om 14:03 - Bijgewerkt om 14:03

De leden van de N-VA-fractie in het Europees Parlement pleiten voor een sterker grenzenbeleid. 'Landen die met een onevenredige instroom van asielzoekers te maken krijgen, moeten tijdelijk grenscontroles kunnen invoeren'.

N-VA: 'Asielzoekers moeten naar Turkse haven teruggeduwd kunnen worden'

Migranten in Hongarije © Reuters

De vier leden van de N-VA-fractie in het Europees Parlement hebben een reeks maatregelen voorgesteld waarmee Europa de vluchtelingencrisis het hoofd kan bieden. Zowel de lidstaten als de EU moeten zich verantwoordelijk opstellen, vinden ze. Opvallende ideeën zijn de mogelijkheid tot het invoeren van grenscontroles als landen met een onevenwichtige instroom van asielzoekers worden geconfronteerd en het organiseren van 'push-backs' op zee naar Turkije.

Vluchtelingen op de snelweg

Vluchtelingen op de snelweg © REUTERS

In verschillende interviews eiste N-VA-voorzitter Bart De Wever de voorbije dagen een centrale rol op in het debat over de aanpak van de vluchtelingencrisis. De Europese parlementsleden van zijn partij, Mark Demesmaeker, Sander Loones, Helga Stevens en Anneleen Van Bossuyt, lichtten maandag toe hoe de N-VA het probleem op Europees niveau wil aanpakken.

Solidariteit en verantwoordelijk staan centraal in de tien N-VA-voorstellen. Europa moet de mensen opvangen die daar nood aan hebben, maar er zijn grenzen aan wat Europa kan doen, luidt het. De N-VA'ers zijn gewonnen voor een nieuw spreidingsplan voor asielzoekers, maar willen dat in het Europees Parlement alleen maar goedkeuren als aan drie voorwaarden is voldaan. Het plan moet in een eerlijke spreiding voorzien en alle 28 lidstaten mee in bad trekken. Tegelijk moet Europa een sterker grenzenbeleid voeren. Ook moet de Europese sociale regelgeving zo worden aangepast dat de lidstaten hun eigen beleid van inburgering, activering en participatie kunnen voeren. Dat laatste moet gebeuren met respect voor de Conventie van Genève, 'maar de Europese regelgeving mag geen remmende factor zijn', zegt Sander Loones.

Samenwerking Turkije

De N-VA blijft achter de Dublinregels staan. Die zeggen dat in de Schengenzone een asielaanvraag moet worden ingediend in het land waar je aankomt. Landen die met een 'onevenredige instroom' van asielzoekers te maken krijgen, moeten tijdelijk grenscontroles kunnen invoeren. Volgens Anneleen Van Bossuyt zal dit niet ten koste gaan van de vluchtelingen. 'Integendeel, de identificatie en terugkeer van economische migranten zal ruimte bieden aan echte vluchtelingen die recht hebben op een efficiënte procedure en bescherming.'

Er moet beter samengewerkt worden met landen als Turkije, waar momenteel meer dan een miljoen Syriërs naartoe gevlucht zijn, maar asielzoekers die vanuit Turkije via de Middellandse Zee naar de EU reizen, moeten naar een Turkse haven teruggeduwd kunnen worden. Om zo'n 'push back'-beleid mogelijk te maken, argumenteert de N-VA, moet de EU erkennen dat Turkse havens veilige plaatsen zijn.

Spreidingsplan

Theo Francken (N-VA)

Theo Francken (N-VA) © Belga

Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) stelt die drie voorwaarden drie voorop naar aanleiding van het nieuwe spreidingsplan over de verdeling van vluchtelingen over de Europese Unie, dat Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker woensdag voorstelt. (Een eerlijke Europese spreiding, socio-economische solidariteit en meer steun voor opvang in de regio.) Het cijfer van 4.560 vluchtelingen dat voor ons land naar voren wordt geschoven, wil zijn kabinet niet bevestigen.

De Luxemburgse Commissievoorzitter legt woensdag een nieuw plan op tafel voor de verdeling van 120.000 asielzoekers over de rest van de Europese Unie. Bedoeling is Griekenland, Italië en Hongarije, die momenteel 'overspoeld' worden door vluchtelingen, te ontlasten. Volgens gelekte cijfers zou Duitsland 31.443 asielzoekers moeten opvangen. Op de tweede en derde plaats staan Frankrijk (24.031) en Spanje (14.921). Verschillende media melden dat volgens de verdeelsleutel in het plan, ons land 4.560 asielzoekers zou moeten opvangen. (Belga/AVE)

Onze partners