7 op 10 hongerigen wereldwijd zijn vrouw

7 op 10 hongerigen wereldwijd zijn vrouw

Van alle hongerigen in de wereld is 70 procent vrouw. In veel samenlevingen krijgen meisjes minder eten dan jongens, omdat aan jongens meer status wordt toegekend.

Kan een mengsel van melk en honing vrouwenbesnijdenis vervangen?

Kan een mengsel van melk en honing vrouwenbesnijdenis vervangen?

Minstens 200 miljoen van de vandaag levende vrouwen is besneden, stelt UNICEF. Om dat cijfer naar beneden te halen, lopen er niet alleen verschillende campagnes tegen de praktijk, maar worden ook alternatieve overgangsrituelen voorgeschoteld waarbij het welzijn van de jonge vrouwen centraal staat.

Amnesty: 'Iraanse wetsvoorstellen reduceren vrouwen tot babyfabriekjes'

Amnesty: 'Iraanse wetsvoorstellen reduceren vrouwen tot babyfabriekjes'

Amnesty International heeft zware kritiek op twee wetsvoorstellen die in Iran op tafel liggen. Volgens de mensenrechtenorganisatie vormen die wetsvoorstellen "een ernstige bedreiging voor de seksuele en reproductieve rechten van meisjes en vrouwen".

Status van de vrouw: 'België is een gidsland'

Status van de vrouw: 'België is een gidsland'

'Andere landen kunnen nog heel wat leren van België op het vlak van vrouwenrechten en gendergelijkheid', zegt staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs in New York in de marge van de 59ste zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw

10 staaltjes van nog steeds bestaande seksistische wetgeving

10 staaltjes van nog steeds bestaande seksistische wetgeving

Op Malta is een man niet strafbaar als hij een vrouw ontvoert en daarna met haar trouwt. Zelfs in Europa bestaan, net zoals in de rest van de wereld, nog steeds discriminerende wetten voor vrouwen.

We hebben nood aan een nieuwe feministische golf

We hebben nood aan een nieuwe feministische golf

Assita Kanko - 'De voorbije weken werden we overspoeld door berichten over mensen, in het bijzonder vrouwen, die omwille van culturele en religieuze redenen onderdrukt of vermoord zijn. We mogen niet onverschillig blijven want dan worden we in zekere zin medeplichtig', zegt Assita Kanko.

'Politiek correct wegkijken als godsdienstvrijheid dreigt te botsen met vrouwenrechten'

'Politiek correct wegkijken als godsdienstvrijheid dreigt te botsen met vrouwenrechten'

Jean-Marie Dedecker - 'Feministes die in de vorige eeuw gestreden hebben voor vestimentaire en seksuele vrijheid, verdrinken nu in het bad van de collectieve zelfverloochening. Ruimdenkendheid stopt als het dreigt te vloeken met de archaïsche waarden van de islam', Jean-Marie Dedecker viert Vrouwendag in het Schaduwparlement.

Wereldwijd een op drie vrouwen misbruikt

Wereldwijd een op drie vrouwen misbruikt

Een VN-rapport stelt dat de geboekte vooruitgang in ontwikkeling van de afgelopen 20 jaar teniet zal worden gedaan als regeringen de blijvende ongelijkheid niet aanpakken. Vooral de rechten van de vrouw moeten worden beschermd.

Afghaans wetsvoorstel legt slachtoffers het zwijgen op

Afghaans wetsvoorstel legt slachtoffers het zwijgen op

De Afghaanse president Hamid Karzai moet beslissen over een kleine wetswijziging die enorme gevolgen zou hebben voor vrouwen in Afghanistan. Een land waar eremoord, gedwongen huwelijken en huishoudelijk geweld schering en inslag zijn.