Koen Meulenaere
Koen Meulenaere
Van 1991 tot 2012 de satiricus van Knack
Opinie

15/03/11 om 17:22 - Bijgewerkt om 17:22

Sint-Hypocritus

Wij herhalen onze publieke oproep aan de heer Marc Van de Looverbosch.

Het maartnummer van De Journalist, het orgaan van onze persbond, zal ongeveer ter perse worden gedragen. Daarom herhalen wij onze publieke oproep aan de heer Marc Van de Looverbosch, eind vorige maand met een stalinistische score herkozen tot voorzitter van ons veem. Wij vragen de voorzitter, teneinde mogelijke misverstanden te voorkomen, om in zijn volgende voorwoord alle leden van de door hem geleide beroepsvereniging te verzekeren dat hij nooit diensten heeft geleverd aan politieke partijen, politici of politicae.

Zelf zijn wij daar nu al van overtuigd. Het tegendeel zou toch al te grof zijn zeker? In het februarinummer van De Journalist staat een volledige bladzijde met als grote kop: 'Siegfried Bracke ging deontologisch zwaar in de fout.' Het is dan toch volkomen uitgesloten, ondenkbaar, dat de voorzitter, nota bene lid van dezelfde nieuwsdienst als de geviseerde Bracke, hetzelfde zou hebben gedaan? En voor alle duidelijkheid: tegen betaling of niet doet niet terzake, want Bracke deed het ook gratis. Zegt hij zelf, en niemand heeft hem vooralsnog op een leugen kunnen betrappen.

Toch mag onze voorzitter geen enkele twijfel laten bestaan bij zijn door recente gebeurtenissen zo in verwarring geraakte leden. Eén enkel regeltje is genoeg, in de rest van zijn voorwoord mag hij dan zoals gewoonlijk de collega's terechtwijzen. Als hij het niet doet, zouden sommigen nog besluiten dat hij het niet kán. En dan komen er al snel hardliners die eisen dat hij ontslag neemt. En dat De Journalist wordt verboden, wegens oneerlijke en tendentieuze berichtgeving.

Benieuwd hoe ze dit gaan oplossen, in de gilde van Sint-Hypocritus.

Koen Meulenaere

Onze partners