'Vlaanderen lobbyt niet voor afzwakking Europese norm fijn stof' (Schauvliege)

30/07/13 om 17:48 - Bijgewerkt om 17:48

De Europese norm voor fijn stof is dit jaar al op drie meetplaatsen overschreden. Volgens de Bond Beter Leefmilieu 'lobbyt Vlaanderen achter de schermen voor een afzwakking van de Europese regels rond luchtkwaliteit'.

'Vlaanderen lobbyt niet voor afzwakking Europese norm fijn stof' (Schauvliege)

© Belga

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) spreekt tegen dat Vlaanderen achter de schermen lobbyt voor een afzwakking van de Europese normen rond luchtkwaliteit. Dat was gesuggereerd door de Bond Beter Leefmilieu (BBL).

De CD&V-minister erkent dat het voor Vlaanderen een "grote uitdaging" blijft om de norm rond fijn stof te respecteren, maar ze wijst er tegelijk op dat "de luchtkwaliteit in Vlaanderen de afgelopen 20 jaar sterk is verbeterd".

35 dagen te veel fijn

De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) maakte bekend dat de Europese norm voor fijn stof al op drie meetplaatsen is overschreden, met name in Haren, Gent en Roeselare. Op die plaatsen hing er dit jaar al minstens 35 dagen te veel fijn stof in de lucht. "Het jaar is nog maar half en nu al overtreedt ons land, nog maar eens, de Europese wetgeving op luchtkwaliteit", zegt Piet Van Meerbeek van Bral.

De Europese richtlijn over luchtkwaliteit bepaalt dat er gemiddeld niet meer dan 50 microgram fijn stof per kubieke meter in de lucht mag zitten. Die grenswaarde mogen we per jaar niet meer dan 35 keer overschrijden.

De milieubeweging dringt al langer aan op maatregelen. "Dat betekent onder andere minder autoverplaatsingen en minder mestproductie", luidt het. Maar die maatregelen worden niet genomen door de gewesten, meent de Bral. Integendeel, ze kiezen voor "autoaanzuigende projecten en investeren in bijkomende weginfrastructuur".

Brief van regio's aan Europese Commissie

Lieze Cloots van de Bond Beter Leefmilieu gaat nog een stap verder en stelt dat Vlaanderen "achter de schermen lobbyt voor een afzwakking van de Europese regels". Ze baseert zich daarbij op een brief van een aantal regio's aan de Europese Commissie.

"In een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie die recent online gezet is, lobbyt de Vlaamse overheid, samen met onder meer de regio's Catalonië, Londen, Randstad en Baden-Würtemberg, voor afzwakking van de Europese regels", aldus Cloots.

'Zelf kiezen waar normen van toepassing zijn'

Volgens Cloots argumenteren de betrokken regio's dat ze alle mogelijke maatregelen genomen hebben en dat de beloofde vermindering van uitstoot door nieuwe autotechnologie er niet gekomen is. "Ze pleiten voor het schrappen van een aantal grenswaarden. Ze vinden ook dat ze zelf moeten kunnen kiezen in welke streken de normen van toepassing zijn en waar niet en vinden subsidies en samenwerkingsakkoorden beter dan Europese boetes".

Minister Schauvliege ontkent dat er zulke pogingen werden ondernomen. Het document waarnaar de BBL verwijst, bevat volgens haar gewoon de prioriteiten van de betrokken regio's voor het toekomstig Europees luchtbeleid.

"Het document richt zich dus op de toekomstige prioriteiten en vraagt zeker niet om de bepalingen van de huidige Europese wetgeving rond luchtkwaliteit af te zwakken", klinkt het. (Belga/AVE)

Onze partners