Welzijnszorg overhandigt meer dan 110.000 handtekeningen aan Vlaamse regering

25/01/13 om 13:16 - Bijgewerkt om 13:16

(Belga) Welzijnszorg vzw heeft op het kabinet van Vlaams minister-president Kris Peeters welgeteld 112.448 handtekeningen overhandigd aan drie vertegenwoordigers van de Vlaamse regering: de Vlaamse viceminister-president en minister voor Armoedebestrijding Ingrid Lieten, minister van Welzijn Jo Vandeurzen en minister van Wonen Freya Van den Bossche. Op deze manier sloot de Vlaamse sociale organisatie de campagne "Armoede verjaart niet" op symbolische wijze af.

Welzijnszorg, Welsijnsschakels, Okra en vele andere Vlaamse sociale organisaties nemen het niet dat één op de vijf ouderen in ons land in armoede leeft."Alle ouderen in ons land moeten kunnen beschikken over een leefbaar inkomen", zei Greta D'Hondt van Welzijnsorg. "We willen ook dat senioren zich geen zorgen moeten maken over medische zorgen, er moet steun zijn voor betaalbaar wonen en eenzaamheid en sociaal isolement van ouderen moet bestreden worden."Op de kabinetten van minister van Pensioenen Alexander De Croo en staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block kreeg Welzijnszorg de belofte dat de toekenning van de automatische inkomensgarantie voor alle rechthebbenden op twee jaar zal gerealiseerd worden in plaats van op vier jaar.De automatische toekenning van rechten wordt ook op Vlaams niveau een prioriteit. "We hebben op de ministerraad vanmorgen een nieuwe lijst van dertien rechten goedgekeurd, die wordt toegevoegd aan de bestaande lijst van zes basisrechten", aldus minister Lieten. Greta D'Hondt zei dat ze vooral op het vlak van huurpremies en betaalbaar wonen nog een en ander verwacht van de Vlaamse regering. (DLA)

Onze partners