Vlaamse regering wil minder provincieraadsleden

16/07/10 om 15:16 - Bijgewerkt om 15:16

Ze wil ook het ritsprincipe invoeren bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

De Vlaamse regering heeft vrijdag een ontwerp van nieuw kiesdecreet voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen goedgekeurd. Blikvangers zijn een vermindering van het aantal provincieraadsleden en meer vrouwen aan kop van de lijsten.

In het decreet voorziet Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) dat er in provincies met minder dan een miljoen inwoners nog 63 in plaats van 72 provincieraadsleden zullen verkozen worden. In provincies met meer dan een miljoen inwoners gaat hun aantal omlaag van 84 naar 72.

Kiesdistricten

Voorts worden de kiesdistricten voor de provincieraadsverkiezingen hertekend. Die hervorming komt er na een arrest van het Grondwettelijk Hof uit 2007.

Dat in sommige districten slechts twee of drie mandaten te verdelen waren, was volgens het Hof niet verenigbaar met het
principe van de evenredige vertegenwoordiging. Volgens het hof zijn de regels nadelig voor kleine partijen, vooral in kleinere provincies.

Bourgeois voorziet dat de bestaande indeling wordt aangepast
tot kiesdisctricten met minstens zes mandaten. Daarvoor zullen
kleinere districten worden samengevoegd tot grotere districten.

Ritsprincipe

Het decreet voorziet ook de invoering van het zogenaamde ritsprincipe op de kieslijsten bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

Zo zullen de eerste twee kandidaten op een lijst niet van hetzelfde geslacht mogen zijn. Voor de rest van de lijst zal wel pariteit tussen mannen en vrouwen gelden. Het ritsprincipe wordt nu al toegepast bij de federale en regionale verkiezingen.

Onze partners