Vlaamse regering keurt (lichtjes bijgestuurde) geluidsnormen goed

23/12/11 om 16:14 - Bijgewerkt om 16:14

(Belga) De Vlaamse regering heeft voor de tweede keer de nieuwe regels voor geluidsnormen voor muziekactiviteiten goedgekeurd. De grote lijnen van het oorspronkelijke plan -zoals de invoering van een decibellimiet van 100 decibel- blijven behouden. Hier en daar zijn er aanpassingen. Zo is het de bedoeling de administratieve rompslomp voor cafés, jeugdhuizen en muziekclubs te verminderen. "Het evenwicht tussen voldoende muziekbeleving en het beperken van gehoorschade blijft behouden", zegt minister Joke Schauvliege.

De regels werden afgelopen zomer een eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Er komen drie categorieën: maximum 85 decibel voor muziek in cafés, maximum 95 decibel voor muziek op fuiven en maximum 100 decibel voor muziek op festivals. Om rekening te houden met geluidspieken- en dalen bij concerten werd daarbij wel afgesproken dat die 100 db-limiet gemiddeld zou gemeten worden over een periode van 1 uur. Na de eerste goedkeuring werd bij een hele reeks middenveldorganisaties een advies gevraagd, gaande van de SERV (Sociaal-Economische Raad Vlaanderen) tot de Vlaamse Jeugdraad en de Gezinsbond. Eind november had de Vlaamse Jeugdraad nog gewaarschuwd dat de nieuwe geluidsnormen de Vlaamse jeugdhuizen op zware kosten zouden jagen, maar minister Schauvliege weerlegde dat meteen. Volgens haar kunnen de normen perfect gehaald worden door enkele eenvoudige ingrepen (zoals het plaatsen van een plexiglas voor het drumstel) en is het niet de bedoeling om de jeugdhuizen op kosten te jagen. Om de sector toch een stuk tegemoet te komen, verdwijnen een aantal administratieve verplichtingen. Zo zal er bijvoorbeeld voor minder zaken een milieuvergunning nodig zijn, en ook de verplichting om de meetinstrumenten jaarlijks te controleren valt weg. De regels worden wellicht in het voorjaar van 2012 definitief goedgekeurd. De nieuwe regels gaan wel in vanaf 2012, maar volgend jaar geldt vooral als een overgangsjaar. Overtreders zullen pas vanaf 2013 ook beboet worden, want dan worden de normen bindend en afdwingbaar. (KME)

Onze partners