Veroordelingen moeten niet langer per post naar het strafregister

01/10/12 om 17:22 - Bijgewerkt om 17:22

(Belga) De griffies van de rechtbanken moeten niet langer alle veroordelingen per post versturen om ze te laten opnemen in het Centraal Strafregister. Met de afronding van een eerste fase van het lopende moderniseringsproject kan dat voortaan rechtstreeks en automatisch, meldt de FOD Justitie. De performantere applicatie moet ook de koppeling aan de strafregisters in de rest van de EU mogelijk maken.

De dienst Centraal Strafregister codeert jaarlijks meer dan 250.000 vonnissen. Door de post uit die procedure te halen, verwacht Justitie nu heel wat tijdswinst te boeken. Bovendien komt de nieuwe, automatische raadpleging van het rijksregister ook de betrouwbaarheid ten goede, luidt het. En "heel binnenkort" volgt ook de koppeling met de politierechtbanken, goed voor het leeuwendeel van de Belgische veroordelingen. Met de eerste moderniseringsstapjes is ons land bovendien klaar voor een koppeling aan het Europese ECRIS-systeem, dat de ambitie heeft de strafregisters van alle EU-lidstaten aan elkaar te koppelen. Tegen eind 2012 zou ons land zo verbonden moeten zijn met alle lidstaten die daar al klaar voor zijn, maakt Justitie zich sterk. Die Europese koppeling moet enkele concrete voorbeelden opleveren. Zo zal de Belgische Justitie op termijn meteen aan het strafregister kunnen van buitenlandse criminelen en zal sneller duidelijk worden wanneer Belgen in het buitenland iets mispeuterd hebben. De ruimere codering maakt dan weer dat we buitenlandse veroordelingen beter zullen kunnen begrijpen, luidt het nog bij Justitie. (ERIC VIDAL)

Onze partners