Verkiezingen12 - Bourgeois wil opleiding voorzitters elektronische stembureaus evalueren

19/11/12 om 12:00 - Bijgewerkt om 12:00

(Belga) Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) wil de opleidingen herbekijken die in de aanloop naar de verkiezingen van 14 oktober georganiseerd werden voor de voorzitters van de stembureaus waar elektronisch werd gestemd. De meeste gemeenten leidden de voorzitters zelf op - het train the trainer-concept - maar dat kon "ernstige problemen" op de verkiezingsdag niet vermijden.

Het kabinet-Bourgeois zegt dat in antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Patricia De Waele (LDD). Zij wilde onder andere meer weten over de opleidingssessies. Bourgeois verduidelijkt dat het Agentschap Binnenlands Bestuur aan Smartmatic, de leverancier van de stemcomputers, de opdracht heeft gegeven opleidingssessies te organiseren voor verantwoordelijken van de gemeentes. Vervolgens huurden enkele gemeenten Smartmatic in om hun bureauvoorzitters op te leiden, maar de meeste gemeenten hebben met hun opgeleide mensen de voorzitters zelf opgeleid. Dit train the trainer-concept zal zeker geëvalueerd worden, zegt Bourgeois. "Uit gesprekken met techniekers en oproepen die het agentschap op de dag van de verkiezingen zelf kreeg, is gebleken dat er zich in een aantal stembureaus ernstige problemen hebben voorgedaan ten gevolge van foute handelingen, nadat voorzitters niet naar de opleiding waren geweest fo slechts enkele dagen van tevoren opgeroepen waren." In zijn antwoord zegt Bourgeois ook dat op de dag van de verkiezingen 1.763 oproepen voor technische bijstand zijn gedaan. In totaal waren er 986 interventies in 733 stembureaus door 230 techniekers. (DIRK WAEM)

Onze partners