Steven Vandeput: 'We gaan naar een kleiner leger'

18/11/14 om 21:28 - Bijgewerkt om 21:30

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om de medische component van het leger te schrappen. Hij benadrukte ook dat er voor de besparingen bij Defensie niet gekeken wordt in de richting van naakte ontslagen.

Steven Vandeput: 'We gaan naar een kleiner leger'

© Belga

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) heeft meer toelichting gegeven bij de geplande besparingen bij de regering. Defensie zou zo'n 20% moeten besparen, zo bleek gisteren al toen Vandeput zijn beleidsverklaring voorstelde in de Kamer. 'Dit is een keuze van de regering, het kan niet anders', zegt Vandeput in Terzake. 'We gaan naar een kleiner leger.'

De minister benadrukte dat het niet de bedoeling is om de medische component te schrappen. 'Die component is nodig bij operatie in het buitenland.'

Momenteel maken de lonen van militairen een groot deel van het volledige budget van Defensie. Vandeput wil daar iets aan doen, maar benadrukte dat dat moet gebeuren zonder naakte ontslagen.

Vandeput herhaalde ook dat hij eerst een strategisch plan wil opstellen waarin de kerntaken van het leger worden opgelijst.

'Knippen in de werkingsmiddelen'

Steven Vandeput: 'We gaan naar een kleiner leger'

© BELGA

Het leger zal in 2015 niemand ontslaan, maar fors knippen in de werkingsmiddelen en investeringen om de 225 miljoen euro besparingen te realiseren die de regering-Michel oplegt. Dat verklaarde de chef van Defensie, generaal Gerard Van Caelenberge eerder op de dag. Ook hij liet zijn licht schijnen over de besparingen. 'De investeringen worden tot nul herleid, de aanwervingen en trainingen tot 20 procent verminderd, de onderhoudswerken in de tijd gespreid en de werkingsmiddelen verminderd, met een "aanpassing" voor de toegezegde operaties', verklaarde hij tijdens een persontmoeting in Brussel

Het leger zal in 2015 niemand ontslaan, maar fors knippen in de werkingsmiddelen en investeringen om de 225 miljoen euro besparingen te realiseren die de regering-Michel oplegt. Dat verklaarde de chef van Defensie, generaal Gerard Van Caelenberge eerder op de dag. Ook hij liet zijn licht schijnen over de besparingen. 'De investeringen worden tot nul herleid, de aanwervingen en trainingen tot 20 procent verminderd, de onderhoudswerken in de tijd gespreid en de werkingsmiddelen verminderd, met een "aanpassing" voor de toegezegde operaties', verklaarde hij tijdens een persontmoeting in Brussel

'Maatregelen zullen onze mensen pijn doen'

"We zullen niet in staat zijn alles te betalen" in 2015, erkende de stafchef in verband met de bestelling voor nieuw materieel. Een aantal missies in het buitenland wordt behouden, zoals de deelname aan de internationale coalitie tegen de terroristische groepering IS. Maar die zal beperkt worden tot zes maanden aangezien er vanaf juli 2015 "geen geld" meer zal zijn. Voorts zullen ook versterkingen naar Oost-Europa gestuurd worden om de Navolidstaten, die geconfronteerd worden door de houding van Rusland, gerust te stellen, en wordt de steun aan Afrikaanse landen in het kader van de Programma's van Militaire Partenariaat voortgezet.

De missie van de Belgische blauwhelmen in Libanon, die eind dit jaar eindigt, en de opleiding van het Malinese leger, die midden 2015 verstrijkt, worden niet door andere engagementen gecompenseerd, aldus generaal Van Caelenberge. "We proberen ons personeel te beschermen", zei de chef van Defensie. Hij erkende dat de maatregelen "onze mensen pijn zullen doen".

De stafchef wees erop dat het de generale staf zal zijn die de effecten van de opgelegde besparingen maximaal moet proberen te beperken. Maar één compagnie op vijf zal de geplande trainingen niet kunnen uitvoeren, net zoals één piloot op vijf of één schip op vijf, voorspelde hij.

'Beloftes regeerverklaring in gevaar'

Van Caelenberge herinnerde eraan dat hij enkele maanden geleden een plan had uitwerkt om met een constant budget opnieuw in materiaal te investeren. Zo wil het leger in het volgende decennium de F-16's, fregatten en mijnenjagers vervangen. Dat zou onder meer kunnen wegens de natuurlijke afvloeiingen van personeel dat de leeftijdslimiet bereikt heeft. Het plan zou, mede door de economische groei, de investeringsuitgaven van 0,66 procent van het bbp naar 1,1 procent kunnen tillen, terwijl de Navo tegen 2024 een investeringsniveau van 2 procent verwacht van de lidstaten.

Door de besparingen die de regering oplegt, zullen de defensieuitgaven terugvallen tot 0,5 procent van het bbp in 2019. Daardoor komt de belofte van het regeerakkoord van N-VA, MR, CD&V en Open Vld, dat ons land "een solidaire en betrouwbare partner binnen de Navo wil blijven", in gevaar. De chef Defensie betreurde het verschil tussen woord en daad. Net zoals Defensieminister Steven Vandeput maandag bij het debat over zijn beleidsverklaring suggereerde, wees de stafchef op de mogelijkheid om een aantal taken in het kader van hulp aan de Natie, zoals de kustwacht en reddingsoperaties op zee, te factureren.

'Nog niet speculeren over sluitingen van installaties'

En net zoals de minister wilde Gerard Van Caelenberge niet speculeren over de mogelijke sluiting van installaties. "Het is nog te vroeg. We moeten eerst de nieuwe structuur kennen", aldus de stafchef, die hiermee verwees naar het strategisch plan dat minister Vandeput tegen de lente moet opstellen. "Maar als men (de effectieven, nvdr) spectaculair vermindert, wordt de infrastructuur te groot", verwittigde hij, onder meer verwijzend naar het militair hospitaal van Neder-over-Heembeek. (Belga / JH)

Onze partners