Sociale inspectie slaat alarm over frauderende EU-migranten - Open Vld wil strijd opvoeren

20/09/12 om 15:52 - Bijgewerkt om 15:52

(Belga) Open Vld schaart zich achter de noodkreet van de topman van de sociale inspectie Jean-Claude Heirman, over de massale sociale fraude door schijnzelfstandigen uit Midden- en Oost-Europa. "Deze nep- zelfstandigen ondermijnen onze eigen kmo's daar zij geen loon- en arbeidsvoorwaarden moeten naleven", stelt senaatsfractieleider Bart Tommelein. "Dit fenomeen gaat dikwijls gepaard met mensenhandel en zij liggen dikwijls eveneens aan de basis van het uitschrijven van valse C4 attesten waarbij onrechtmatig beroep wordt gedaan op werkloosheidsuitkeringen".

De regering heeft volgens Tommelein een stap in de goede richting gezet door de Arbeidsrelatiewet te verstrengen door onder meer voor vier sectoren een weerlegbaar vermoeden van een arbeidsovereenkomst te introduceren. Namens Open Vld schuift hij nog een aantal maatregelen naar voor om deze vorm van sociale fraude te bestrijden. Bart Tommelein pleit voor een automatische informatie-uitwisseling met Midden- en Oost-Europese landen. Vooral met Bulgarije en Roemenië moeten concrete memoranda worden afgesloten. Naar het voorbeeld van Nederland moeten een "Joint investigation team" opzetten met de lidstaten van Midden- en Oost-Europa. Open Vld wil ook dat België ingaat op de Nederlandse vraag om samen in Europees verband te pleiten voor het opzetten van een meldplicht voor zelfstandigen en gedetacheerden. Aldus kunnen de controlediensten efficiënter en sneller optreden. Tommelein verwijst ook naar zijn wetsvoorstel dat de oprichting van regionale anti-fraudecellen aanmoedigt door hen financieel te ondersteunen. Op die manier worden lokale overheden en OCMW's intenser betrokken bij de strijd tegen sociale fraude. Voor Open Vld moeten bij overheidsaanbestedingen systematisch specifieke boetebedingen voorzien worden ingeval op de bouwwerf schijnzelfstandige of illegale detachering wordt vastgesteld. De dossierbehandelaar moet ook beschikken over een analyse van de risicoprofielen (bijvoorbeeld een lijst van risicolanden) en een duidelijk draaiboek ingeval van een positieve treffer, waardoor onterechte uitbetalingen kunnen worden vermeden. (KAV)

Onze partners