Rekenhof tikt Vlaamse regering op de vingers over Oosterweel

07/12/15 om 16:19 - Bijgewerkt om 16:19

'De Vlaamse regering gaat in tegen eerder gemaakte beloftes. Want door de investeringen in de Oosterweel zal de begroting in het rood gaan', waarschuwt het Rekenhof.

Rekenhof tikt Vlaamse regering op de vingers over Oosterweel

Oosterweelkaart, van BAM © Belga

Het Rekenhof tikt de Vlaamse regering op de vingers over het Antwerpse Oosterweel-project. Door de investeringen in de Oosterweel gaat de Vlaamse begroting de komende jaren in het rood, en dat gaat in tegen de eerdere beloftes van de regering. Dat zegt het Rekenhof in een rapport dat Belga kon inkijken. Het Rekenhof gaat nog een stap verder en zegt dat Vlaanderen eigenlijk nieuwe begrotingsafspraken moet maken met de andere regeringen over het Belgische stabiliteitsprogramma.

Op 20 november keurde de Vlaamse regering de meerjarenraming goed. Daaruit blijkt dat de Vlaamse begroting de komende jaren in evenwicht zal zijn en zelfs overschotten zal boeken. Maar dat kan enkel als de bouwkosten (jaarlijks een half miljard euro en meer) voor de Antwerpse Oosterweelverbinding buiten het plaatje worden gehouden. Volgens de regering kan dat omdat de Oosterweel kan gezien worden als een 'zichzelf terugverdienende investering.'

Rode cijfers

Maar het Rekenhof plaatst toch heel wat kanttekeningen bij die aanpak. Het Rekenhof stelt bijvoorbeeld vast dat het Vlaamse vorderingensaldo door de Oosterweelinvestering de komende jaren gewoon in de rode cijfers duikt, van -136,3 miljoen euro in 2017 tot bijna -941 miljoen euro in 2018. Nochtans had de Vlaamse regering een begrotingsevenwicht vooropgesteld in 2017, een evenwicht dat zou worden aangehouden in 2018.

'Het afgesproken begrotingstraject van de Vlaamse Regering komt in het gedrang', staat in het rapport.

Turtelboom dient argumentatienota in

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld).

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld). © BELGA

Volgens het Rekenhof zal Vlaanderen ook opnieuw rond de tafel moeten gaan zitten over de Belgische begrotingsafspraken. De Vlaamse meerjarenraming 'noodzaakt' volgens het hof nieuwe afspraken over 'een eventuele bijsturing of nuancering van het stabiliteitsprogramma van België'. Op dit moment maakt de Vlaamse meerjarenraming volgens het hof alvast 'niet duidelijk in welke mate de impact van het Oosterweelproject op het ESR-vorderingensaldo is afgetoetst of besproken met de andere overheden in het licht van de verdeling van de begrotingsdoelstellingen.'

Het kabinet van minister van Financieën en Begroting Annemie Turtelboom (Open VLD) heeft intussen wel een argumentatienota ingediend waarin het uitlegt waarom de bouwkost van de Oosterweel niet is meegerekend. Die nota zou nog verder worden uitgediept door een werkgroep. Het Rekenhof spreekt zich nog niet uit over de nota.

Tolinkomsten

Delen

Rapport van Rekenhof bewijst dat financiering van de Oosterweel gebaseerd is op drijfzand

Wouter Van Besien (Groen)

Het Rekenhof heeft van de regering al wel te horen gekregen dat het Oosterweel-project moet gezien worden als 'een zichzelf terugverdienende investering.' Het Rekenhof merkt daarbij op: 'De tolinkomsten waarmee de investering moet worden terugverdiend, blijken niet uit de voorgelegde meerjarenraming, aangezien die inkomsten zich na de tijdsperiode van de meerjarenraming situeren, namelijk vanaf 2022.'

Volgens Groen-parlementslid Wouter Van Besien bewijst het Rekenhof-rapport dat de financiering van de Oosterweel 'gebaseerd is op drijfzand'. Van Besien: 'Minister Turtelboom beweert dat ze alles onder controle heeft. De realiteit is: ze zegt veel, maar ze toont niets.'

Volgens Van Besien blijven er veel vragen over de argumentatie van minister Turtelboom om de bouwkosten buiten de begroting te houden. Ook over de tolheffing bestaat er nog onduidelijkheid. 'Zolang deze informatie niet boven komt, is het totaal niet te beoordelen of er überhaupt wel geld is voor Oosterweel en of deze meerjarenraming pure fictie is, of enige realiteitsgehalte heeft.'

Het Rekenhof geeft de Vlaamse overheid trouwens nog meer huiswerk mee. Er zijn maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de planning van projecten wordt gerespecteerd. Opnieuw lopen verschillende maatregelen uit het Masterplan 2020 vertraging op. Voor sommige projecten (denk aan bepaalde bruggen of de realisatie van de R11bis) is intussen sprake van jaren vertraging. 'De complexiteit van de procedures, de onzekerheid over de nodige financiële middelen en de onderlinge afstemming van projecten zijn daar de oorzaken van', luidt het. (Belga/AVE)

Onze partners