Onderhandelaars bereiken akkoord over financieringswet

24/09/11 om 09:26 - Bijgewerkt om 09:26

Na een akkoord over de institutionele hervorming in Brussel hebben de formateur en de acht onderhandelende partijen nu ook een akkoord over de financieringswet bereikt.

Onderhandelaars bereiken akkoord over financieringswet

© Belga

De acht onderhandelende partijen hebben zaterdagmorgen, na een hele nacht onderhandelen, een akkoord bereikt over de bijzondere financieringswet. Alle partijen zijn tevreden over het akkoord, lieten ze na afloop weten. Hier en daar viel zelfs het woord historisch. Het akkoord voorziet een fiscale autonomie voor de deelstaten van bijna 11 miljard euro. Daarnaast wordt nog een reeks bevoegdheden overgeheveld zoals de kinderbijslag en delen van het gezondheids- en arbeidsmarktbeleid. De fiscale autonomie en de bevoegdheidsoverdrachten zijn samen goed voor 17 miljard euro.

Grotere fiscale slagkracht deelstaten

Volgens de onderhandelaars wordt de fiscale slagkracht van de deelstaten fors verhoogd en zelfs bijna verdubbeld. Op die manier kunnen ze meer dan voorheen een eigen beleid voeren, klonk het. De gewesten krijgen voortaan voor ongeveer een derde van de personenbelasting de ruimte om een eigen beleid te ontwikkelen.

De deelstaten worden daarnaast geresponsabiliseerd, onder meer op het vlak van klimaat. Hoewel het luik over de overheveling van bevoegdheden naar de deelstaten nog moet worden afgewerkt, raakten de onderhandelaars het wel al eens over de regionalisering van een reeks competenties. Grootste brok is de kinderbijslag, die goed is voor 5 miljard euro. Dat wordt voortaan een bevoegdheid van de gemeenschappen. In Brussel wordt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor de materie.

Bedoeling is dat de gewesten voortaan gefinancierd worden op basis van fiscaliteit. Voor de gemeenschappen blijft de financiering persoonsgebonden. Aan de financieringsmethode voor het onderwijs, op basis van het aantal leerlingen tussen 6 en 18 jaar en de fiscaliteit, verandert er niet zoveel. Er is wel een verschuiving van 800 miljoen euro naar financiering op basis van behoeften.

Solidariteitsmechanisme

De financiering van de gewesten op basis van fiscaliteit is nadelig voor de Franstaligen. Daarom werkten de acht partijen een solidariteitsmechanisme uit dat de eerste 10 jaar 80 procent van het verschil bijpast. De volgende 10 jaar neemt dit stelselmatig af en nadien stopt de solidariteit.

Het akkoord voorziet ook extra financiering voor Brussel. Over hoeveel het gaat, is nog niet duidelijk.

Kader van de financieringswet ligt vast

Het akkoord ligt niet helemaal vast. Een aantal parameters zullen pas definitief worden bepaald wanneer er ook duidelijkheid bestaat over het budgettaire kader voor de volgende jaren. Het kader van de nieuwe financieringswet ligt wel vast.

De Vlaamse partijen benadrukten dat Vlaanderen nu over een grote fiscale autonomie beschikt en dat het een eigen beleid zal kunnen voeren. De federale overheid wordt tegelijkertijd niet leeggeroofd. De Franstalige onderhandelaars benadrukten dat er van een verarming van de deelstaten geen sprake is, dat ook Brussel wordt gefinancierd en dat de federale staat leefbaar blijft.

Nieuwe gesprekken vanaf maandag

Dit weekend wordt er niet meer onderhandeld. Maandagnamiddag zetten de acht partijen de gesprekken voort over de overdracht van bevoegdheden. Dinsdagnamiddag worden nog een aantal andere thema's besproken. (Belga/INM)

Lees meer over:

Onze partners