N-VA: 'Al jaren vragende partij voor taaltesten onderwijs'

17/01/13 om 15:06 - Bijgewerkt om 15:06

N-VA is tevreden over de maatregelen van Onderwijsminister Pascal Smet om de taalachterstand bij Vlaamse leerlingen weg te werken. "Wij waren al langer vragende partij voor een dergelijke aanpak", aldus Vlaams parlementslid Kris Van Dijck.

N-VA: 'Al jaren vragende partij voor taaltesten onderwijs'

© Belga

Minister Smet wil de taalachterstand bij Vlaamse leerlingen remediëren via een dubbele taaltest die de kennis en vaardigheid van het Nederlands in kaart brengt. Een eerste screening vindt plaats wanneer kleuters naar het eerste leerjaar gaan. Een tweede bij de overgang van het lager onderwijs naar het middelbaar onderwijs.

De N-VA wil vanaf de kleuterklas en tijdens de hele verdere schoolcarrière inzetten op het Nederlands. "Een goede beheersing van het Nederlands is noodzakelijk om in het lager onderwijs te kunnen starten en om alle leerlingen ook gelijke groeikansen te garanderen", meent Van Dijck.

Ook voor leerkrachten een stap vooruit

"Het onderwijs is een talige context en dus moeten we ervoor zorgen dat alle leerlingen - zowel zij die thuis Nederlands spreken als zij die dat niet doen - hun kansen niet verminderd zien worden omwille van taalproblemen. Door op cruciale momenten in de schoolloopbaan een stand van zaken te maken, kunnen problemen beter opgespoord en geremedieerd worden", aldus de N-VA'er.

De N-VA vindt het ook belangrijk dat er intensief wordt ingezet op leerlingen die onvoldoende Nederlands beheersen, onder meer via taalbadklassen. Deze taalbaden kunnen, afhankelijk van de taalachterstand bij het kind, vier tot acht weken duren. "Door op die manier de taalachterstand weg te werken, kunnen leerkrachten zich meer focussen op het lesgeven zelf. Ook voor leerkrachten is dit dus een stap vooruit", besluit Van Dijck.

Taaltesten heel slecht idee (Open Vld)

Open Vld heeft dan weer kritiek op het voorstel. Parlementslid Irina De Knop spreekt van "mediatieke ad hoc-maatregelen" die getuigen van "wantrouwen tegenover de scholen". "Alsof een systematische opvolging van een leerling niet voldoende duidelijk zou maken of een kind al dan niet intensievere begeleiding nodig heeft", zegt De Knop.

"Trouwens: waarvoor staat het getuigschrift basisonderwijs nog, als een bijkomende taaltest moet uitwijzen of een kind wel degelijk de overstap kan maken naar het secundair onderwijs". Volgens De Knop moet Smet eerst werk maken van een doorgedreven taalbeleid op alle scholen.

Enige focus op taal
Ook Groen is niet overtuigd door de plannen van Smet "Compleet irrealistisch" gezien de hoge kosten, hekelt fractieleidster in het Vlaams Parlement Elisabeth Meuleman. De groenen hebben het ook niet hoog op met "de enge focus op taal" van de Vlaamse regering.

"Het is een illusie te denken dat door extra lessen Nederlands te verplichten men integratieproblemen of schoolachterstand zal wegwerken", oordeelt Meuleman. "De schoolse achterstand van leerlingen uit kansarme gezinnen wordt opgelopen door een arsenaal aan factoren."

Bovendien zijn de leerlingen die de regering viseert net kinderen die zeer vroeg schoolmoe zijn door een gevoel van falen, argumenteert Meuleman voorts. "Hen nog eens verplichten om op woensdag drie uur extra taalles te volgen, zal dit alleen maar versterken." (Belga/TE)

Lees meer over:

Onze partners