Liberale vakbond ontgoocheld en gekwetst door boek Rutten

13/06/13 om 13:26 - Bijgewerkt om 13:26

De liberale overheidsvakbond VSOA schiet met scherp op het boek 'De geëngageerde burger', dat Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten voorstelde.

Liberale vakbond ontgoocheld en gekwetst door boek Rutten

© Image Globe

De liberale overheidsvakbond VSOA is 'ontgoocheld' en 'gekwetst' door het boek van Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten.

Algemeen voorzitter Jan Eyndels is "bijzonder ontgoocheld" en "gekwetst" door een aantal standpunten die de liberale voorzitster inneemt. "Rutten heeft maar één doel", zegt Eyndels. "Ze wil de invloed van de vakbond in onze samenleving breken, en dit op een platte populistische wijze. Het steekt wellicht dat de syndicalisatiegraad in België blijft stijgen".

Vooral de passages over de afschaffing van het ambtenarenstatuut, de afbouw van de vaste benoemingen, het niet meer berekenen van het loon op basis van anciënniteit en de kritiek op het systeem van de cao's en het sociaal overleg zijn het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt in het verkeerde keelgat geschoten. De vakbond noemt het onbegrijpelijk dat de waarde van het middenveld niet ernstig wordt genomen.

'Open VLD jaagt middenveld opnieuw op de kast'

"Het is ronduit teleurstellend dat politici zich vaak door bewegingen en groeperingen laten informeren die veel minder volk vertegenwoordigen dan de syndicale bewegingen", hekelt Eyndels.

De voorzitter benadrukt dat zijn vakbond de voorbije jaren haar werking grondig heeft vernieuwd tot een verantwoordelijk syndicalisme. "Ik heb de indruk dat Rutten het over een ander middenveld heeft dan er in realiteit bestaat", aldus Eyndels, die laakt dat Open VLD er opnieuw in geslaagd is om het middenveld en duizenden ambtenaren die zich elke dag voor het algemeen belang en de goede werking van de overheid inzetten, op de kast te jagen".

'Als Rutten zo verder doet geen politieke lente maar herfst'

Eyndels herinnert daarbij aan de manier waarop voormalig minister Vincent Van Quickenborne jaren geleden sommige ambtenaren als "ambetantenaren" omschreef. "Indien Rutten op deze weg voortgaat, zal het geen nieuwe politieke lente worden, maar een hete herfst", waarschuwt Eyndels.

Concreet vindt Eyndels het "onbegrijpelijk" dat Rutten "de cao's naar prullenmand verwijst en de burger aanraadt zelf zijn zaak voor de werkgever of overheid te verdedigen". Hij benadrukt dat niet iedereen in staat is het als geëngageerd burger waar te maken en dus hulp nodig heeft. Ook de standpunten over het ambtenarenstatuut zitten Eyndels hoog.

"Er werd het afgelopen jaar alweer flink geknabbeld aan de verworven rechten van het personeel en het aantal statutairen en contractuelen werd verder afgebouwd". (Belga/AVE)

Onze partners