Klokkenluiders nu ook federaal beschermd

02/05/13 om 18:07 - Bijgewerkt om 18:07

(Belga) De Senaat heeft donderdag unaniem een wetsvoorstel van CD&V-voorzitter Wouter Beke goedgekeurd dat een klokkenluidersregeling voor de Federale Overheidsdiensten invoert. Zo zullen in de toekomst ook federale ambtenaren die in de administraties misbruiken aan het licht brengen een degelijke bescherming kunnen krijgen.

In navolging van de beschermingsregeling op Vlaams niveau wordt er ook federaal gekozen om klokkenluiders onder de bescherming van de ombudsman te plaatsen. Ambtenaren die een melding willen maken, kunnen dat doen bij een Centraal Meldpunt dat werkt onder de bevoegdheid van de federale ombudsman. Een duidelijk omschreven procedure zorgt er daarbij voor dat meldingen steeds snel en grondig onderzocht zullen worden. De bescherming betekent concreet dat er tegen de klokkenluiders geen maatregelen met nadelige gevolgen genomen kunnen worden die een directe reactie zijn op het aan het licht brengen van de onregelmatigheden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld niet zomaar ontslagen worden of promotie of vakantiedagen geweigerd zien, indien niet kan aangetoond worden dat deze maatregelen geen represailles zijn voor het naar buiten brengen van een onregelmatigheid in hun administratie. De beschermingsperiode bedraagt minstens twee jaar vanaf het afsluiten van het dossier of een gerechtelijke veroordeling. (Belga)

Onze partners