Kern komt tot princiepsakkoord over stabiliteitsprogramma

27/04/12 om 15:17 - Bijgewerkt om 15:17

Het kernkabinet heef vrijdag een princiepsakkoord bereikt over het stabiliteitsprogramma dat ons land deze maand moet indienen bij de Europese Commissie.

Kern komt tot princiepsakkoord over stabiliteitsprogramma

© Belga

Het kernkabinet heef vrijdag een princiepsakkoord bereikt over het stabiliteitsprogramma dat ons land deze maand moet indienen bij de Europese Commissie. Het programma bevestigt het voornemen van de regering-Di Rupo om in 2015 tot een nominaal evenwicht te komen.
Het traject voorziet voor dit jaar een netto-financieringstekort van 2,8 procent van het bbp. Dat zou volgend jaar afnemen tot een tekort van 2,15 procent, om in 2014 te dalen tot 1,1 procent van het bbp en een jaar nadien opnieuw met een evenwicht aan te knopen. Het structureel saldo zou daardoor dit jaar een tekort vertonen van 2,1 procent, om in 2013 op een tekort van 1,3 procent af te klokken, in 2014 verder af te nemen tot -0,3 procent en in 2015 op een positief saldo van 0,6 procent van het bbp uit te komen.

De schuld zou volgens het traject afnemen van 99,9 procent dit jaar, tot respectievelijk 98,2 procent, 96,2 procent en 93 procent van het bbp.

Opgesplitst volgens de entiteiten, zou het begrotingstekort van de federale overheid en de sociale zekerheid (Entiteit I) dalen van 2,4 procent dit jaar naar een tekort van 0,1 procent in 2015. In 2013 en 2014 zou het tekort respectievelijk 2,15 en 1,2 procent bedragen. Bij de gewesten, gemeenschappen en lokale besturen (Entiteit II) wordt dit jaar gemikt op een tekort van 0,4 procent, om in 2013 een evenwicht te bereiken en in 2014 en 2015 een overschot van 0,1 procent te halen.

"Ik ben verheugd dat het traject dat weerhouden werd, duidelijk voorziet in een nominaal evenwicht in 2015. Mochten we een traject hebben gekozen met een structureel evenwicht in 2015, dan zouden we eennetto-financieringssaldo hebben met een tekort van 0,6 procent van het bbp", benadrukt begrotingsminister Chastel.

"Wat belangrijk is, is dat we ondanks alles onze engagementen tegen Europa nakomen en dat we ons houden aan hetgeen in het regeerakkoord staat, zowel wat begrotingsdoelstelling als schuldafbouw betreft", benadrukt Chastel.

Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan de gewesten en gemeenschappen tijdens een interministeriële conferentie Begroting en Financiën. (Belga/INM)

Onze partners