Het onvermijdelijke debat over álle transfers

30/11/10 om 15:47 - Bijgewerkt om 15:47

Er wordt al maanden gediscussieerd over de hervorming van de financieringswet, maar die regelt slechts een fractie van de geldstromen naar de regio's. Leuvense economen gingen op zoek naar het totale transferbedrag.

Het onvermijdelijke debat over álle transfers

© Isopix

Het is een eenvoudige vraag: hoeveel bedragen de geldstromen tussen de regio's in ons land? Maar het antwoord ligt niet voor de hand. Niet alleen discussiëren academici onderling nog steeds over de juiste berekeningswijze, maar ook heel wat van de geldstromen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn in nevelen gehuld.

Een paar economen van Vives, een studiecentrum verbonden aan de K.U.Leuven, probeerden de voorbije maanden daarin enige klaarheid te brengen. Ze deden dat op basis van de jongste beschikbare cijfers, die van 2007. Hun conclusie luidt dat toen 5,7 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië stroomde, terwijl er voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sprake was van een nuloperatie.

In 2007 (de meest recente cijfers) ging via de bijzondere financieringswet iets meer dan 1 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië (929 miljoen) en Brussel (88 miljoen). Prof. Erik Buyst: 'Op een totaal transferbedrag van 5,7 miljard is dat dus maar een eerder klein gedeelte. Als de politici nu dus onderhandelen over een nieuwe financieringswet, staat maar een fractie van dat totale transferbedrag ter discussie. Alle interregionale geldstromen die het gevolg zijn van de federale begroting en vooral de grote sommen die via de sociale zekerheid worden overgedragen, blijven momenteel dus buiten beeld.'

Het Waals Gewest blijkt in het totaal 1,3 miljard euro via de federale begroting te ontvangen. Iets meer dan één miljard euro daarvan komt van Vlaanderen, zo'n 300 miljoen van Brussel. Via de sociale zekerheid stroomt zo 3,6 miljard euro weg uit Vlaanderen. Daarvan gaat 3,4 miljard naar het Waals Gewest en een dikke 200 miljoen euro naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Buyst: 'De solidariteit met regio's die minder goed presteren staat bij ons niet ter discussie, maar je moet wel weten over welke bedragen het gaat, of die transfers al dan niet afnemen en welk nut ze hebben. Bovendien mag men niet vergeten dat Vlaanderen, zelfs als het dat wil, die transfers niet zal kunnen blijven financieren als gevolg van de vergrijzingskosten. Het debat over de transfers komt dus hoe dan ook op ons af. En het debat dat dan zal moeten worden gevoerd, gaat over heel wat meer dan de financieringswet, waar nu al zo lang over wordt gebakkeleid.'

(EWP)

Lees meer over:

Onze partners