Live Herlees eedaflegging Kamer: kleurrijke nieuwe leden, Panini-stickerboek van CD&V en klachten van kiezers

19/06/14 om 14:05 - Bijgewerkt om 18:25

Vandaag legden de nieuwe federale volksvertegenwoordigers de eed af. Opvallend: veel kleurrijke (nieuwe) Kamerleden en partijkleppers in het groene pluche. Volg het LIVE op Knack.be.

Herlees eedaflegging Kamer: kleurrijke nieuwe leden, Panini-stickerboek van CD&V en klachten van kiezers

© belga

 • Simon Demeulemeester

  Eerste communisten sinds 30 jaar ingezworen in de Kamer

  Raoul Hedebouw en Marco Van Hees (PVDA-PTB) hebben hun eed afgelegd. Daarmee zitten voor het eerst sinds bijna 30 opnieuw communisten in de Kamer.

  Marco Van Hees en Raoul Hedebouw van PVDA-PTB

  Marco Van Hees en Raoul Hedebouw van PVDA-PTB © BELGA

 • Simon Demeulemeester

  Drietalige eden lopen niet altijd even gesmeerd

  De parlementsleden die in drie talen de eed afleggen, nemen daarmee een risico. Vooral de Duitse eed blijkt er een die de tongen in de knoop legt.

 • Simon Demeulemeester

  Filip Dewinter legt eed niet af: 'Ik zweer getrouwheid aan Vlaanderen'

  Filip Dewinter (Vlaams Belang) valt meteen op. In plaats van de gewone eed (Ik zweer de Grondwet na te leven') zegt hij: 'Ik zweer getrouwheid aan Vlaanderen en het Vlaamse volk'.

  Het levert hem meewarige commentaar op. Flahaut zegt hem het opnieuw te doen, wat Dewinter doet. Hij wordt een beetje uitgelachen door andere parlementsleden daarvoor.

 • Simon Demeulemeester

  Bart De Wever legt eed af

  Bart De Wever heeft ook zijn eed afgelegd, in het Nederlands. Hij is de eerste van zijn partij die de eed aflegt.

 • Simon Demeulemeester

  Laurette Onkelinx legt als eerste de eed af

  Laurette Onkelinx (PS) legt als eerste de eed af. Zij koos ervoor dat in de drie landstalen te doen.

 • Simon Demeulemeester

  Klagers (waaronder Laurent Louis) willen verkiezingen nietig laten verklaren

  Melchior Wathelet, ontslagnemend staatsecretaris voor CDH, brengt verslag uit van de klachten behandeld in zijn commissie. Die gingen onder meer over het ontbreken van stemformulieren voor Belgen in het buitenland, 'democratische tekortkomingen' (volgens oud-Kamerlid Laurent Louis) en technische mankementen.

  Die klagers vragen de nietigverklaring van alle uitslagen.

 • Simon Demeulemeester

  Aangekomen: Herman Van Rompuy en kabinetschef van de koning

  Opvallende gasten in de tribunes: Europees president Herman Van Rompuy en de kabinetschef van de koning Frans Van Daele.

  Ook informateur en N-VA-voorzitter Bart De Wever is aangekomen. Hij moet vandaag ook de eed afleggen, maar was later wegens een ongeval in Antwerpen.

 • Simon Demeulemeester

  De bel gaat: Kamerleden moeten naar binnen komen

  De 6 commissies die zich over de geloofsbrieven en de klachten over de verkiezingen bogen, zijn klaar. André Flahaut laat de Kamerleden weer binnenkomen.

 • Simon Demeulemeester

  Zitting geschorst: 6 commissies onderzoeken geloofsbrieven en klachten

  De zitting is geschorst, wat de commissies de tijd moet geven om de geloofsbrieven en de klachten omtrent de verkiezingen te onderzoeken.

 • Simon Demeulemeester

  Klachten van Laurent Louis en Mischaël Modrikamen

  Mischaël Modrikamen (voorzitter van de Parti Populaire die een Kamerlid heeft) en Laurent Louis (niet herverkozen Kamerlid, dat vooral bekend is van zijn ongeoorloofde uitspraken in de Kamer) hebben klachten ingediend over de kiesverrichtingen. Die klachten en de geloofsbrieven, die moeten bevestigen dat een parlementslid rechtmatig verkozen is, moeten onderzocht worden door willekeurig gelote parlementsleden.

  Werden onder meer uit de trommel getrokken door André Flahaut: Elio Di Rupo, Peter Vanvelthoven, Nahima Lanjri, Patrick Dewael, Peter De Roover.

 • Simon Demeulemeester

  Afwezig: Bart De Wever

  Bart De Wever werd vanop de Antwerpse Kamerlijst met het meeste aantal voorkeursstemmen verkozen in het parlement. Maar vandaag is hij niet aanwezig.

 • Simon Demeulemeester

  Jongste Kamerleden Van Camp (26) en Ben Hamou (27) flankeren Flahaut

  Yoleen Van Camp van N-VA en Nawel Ben Hamou van PS flankeren Flahaut. Van Camp is met 26 jaar het jongste Kamerlid. Ben Hamou is van 1987, en is dus net als Kristof Calvo, de jongste fractieleider in het halfrond, 27 jaar oud.

 • Simon Demeulemeester

  André Flahaut opent onder veel belangstelling plenaire vergadering

  Kamervoorzitter André Flahaut (PS) opent de zitting, onder grote belangstelling van pers en vrienden en familie van de nieuwe verkozenen.

 • Simon Demeulemeester

  Uitgelaten sfeer, vele partijkleppers

  Er hangt een uitgelaten sfeer in het parlement. Herverkozenen zwaaien naar elkaar, er wordt zelfs geknuffeld over de partijgrenzen heen. Nieuwelingen staan er wat onwennig bij, of worden aan de arm genomen door de anciens.

  Net als in het Vlaams parlement valt op: er zitten heel wat kleurrijke figuren in dit parlement. In het geval van Daniel Senesael, de PS-burgemeester die Gerard Depardieu in zijn dorp mocht verwelkomen, mag dat heel letterlijk genomen worden: hij valt op met een knalroze pak.

  Ook het grote aantal partijkleppers valt op: Elio Di Rupo, Wouter Beke, Alexander De Croo, Didier Reynders, Pieter De Crem, ... Allen zitten ze in het parlementaire pluche - velen onder hen wellicht in afwachting van een regeringspost.

 • Simon Demeulemeester

  CD&V heeft 'Panini-boek' voor parlementsleden

  Wie zijn WK-Paniniboek al vol heeft, kan misschien beginnen sparen voor dat van de CD&V. De christendemocratische parlementsleden worden onder het motto 'een sterke ploeg' verzameld in een boek, waarvoor later ook stickers verschijnen. Als parlementsleden dus een transfer versieren naar een regering, zal u hun invallers erover kunnen kleven.

 • Simon Demeulemeester

  Hoeveel zetels heeft elke partij?

  De zetelsterkte per fractie:

  PS: 23

  PVDA-PTB: 2

  SP.A: 13

  FDF: 2

  Groen: 12

  Parti Populaire: 1

  Open VLD: 14

  MR: 20

  Vlaams Belang: 3

  N-VA: 33

  CD&V: 18

  CDH: 9

 • Simon Demeulemeester

  De fractieleiders

  De fractieleiders voor deze legislatuur:

  André Frédéric (PS)

  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB)

  Karin Temmerman (SP.A)

  Olivier Maingain (FDF)

  Kristof Calvo (Groen)

  Aldo Carcaci (Parti Populaire)

  Patrick Dewael (Open VLD)

  Daniel Bacquelaine (MR)

  Barbara Pas (Vlaams Belang)

  Jan Jambon (N-VA)

  Raf Terwingen (CD&V)

  Catherine Fonck (CDH)

 • Simon Demeulemeester

  Agenda van de Kamer

  Vandaag leggen de 150 op 25 mei 2014 verkozen federale volksvertegenwoordigers de eed af.

  Op de agenda van de plenaire vergadering vandaag:

  1. Onderzoek van de geloofsbrieven en eedafleggingen

  2. Benoeming van het vast bureau

  3. Onderzoek van de geldigheid van de kiesverrichtingen van het Europees Parlement van 25 mei 2014

  4. Aanwijzing van de leden die deel zullen uitmaken van de parlementaire overlegcommissie

  5. Benoeming van de vaste commissies

  Benoeming van de bijzondere commissies

Onze partners