Benjamin Dalle
Benjamin Dalle
Brussels lijsttrekker voor de Kamer voor CD&V
Opinie

11/04/14 om 13:39 - Bijgewerkt om 13:41

Geef de Brusselse studenten stemrecht

Om van Brussel echt een aantrekkelijke studentenstad te maken, is niet enkel een minister van studentenzaken nodig, maar moeten de studenten ook stemrecht krijgen, betogen CD&V'ers Benjamin Dalle en Joris Poschet.

Als het aan de Brusselse studenten ligt, dan komt er volgende legislatuur een minister van Studentenzaken in de Brusselse regering. Terecht, Brussel heeft nood aan een gecoördineerd beleid om de ongeveer 90.000 studenten die de stad rijk is te blijven aantrekken en ook na hun studies in Brussel te houden. Om echte studentenaccenten te leggen in het komende beleid en van Brussel een aantrekkelijke studentenstad te maken moeten we nog een stap verder durven gaan: geef de Brusselse studenten die in Brussel op kot zitten, ook échte inspraak via stemrecht bij de gewestverkiezingen. Want wat is krachtiger dan het stemlokaal om mee te beslissen over de toekomst van je stad?

Brussel is de grootste studentenstad van ons land, alleen is er niemand in Vlaanderen die dat lijkt te beseffen. Het gewest telt vandaag vijf universiteiten en 25 hogescholen. Daar mag de stad gerust fier op zijn. Want, naast alle internationale topinstellingen, is ook het hoger onderwijs een belangrijke motor voor vooruitgang voor de regio. Voor veel studenten is studeren in Brussel een eerste kennismaking met de diversiteit en het ritme van onze bruisende hoofdstad. Dat weten ook steeds meer Nederlandstalige studenten. Elk jaar vinden meer studenten de weg naar Brussel. Vandaag studeren er al meer dan 25.000 Nederlandstalige jongeren. Ze zijn de beste ambassadeurs voor de hoofdstad, want wie eens in Brussel heeft gestudeerd, wil er achteraf ook vaak niet meer weg.

Hoger onderwijs: troef voor Brussel

Sterk hoger onderwijs is ook nodig om die Brusselse kennis te verzilveren in kwaliteitsvolle jobs, nieuwe ondernemingen of sterk wetenschappelijk onderzoek. In een gewest waar 3 op de 10 jongeren werkloos is, moet goed en aantrekkelijk onderwijs één van de speerpunten zijn in het beleid.

Daarnaast zorgt de aanwezigheid van studentenhuisvesting ook vaak voor een opwaardering van verloederde of onveilige buurten. Denken we bijvoorbeeld aan de Bloemenhofwijk in hartje Brussel. Door de aanwezigheid van de Erasmushogeschool is de wijk in geen tijd uitgegroeid tot één van de populairste stadswijken voor jonge Vlamingen in Brussel. Studenten geven kleur, creativiteit en dynamiek aan Brussel. Ook kunnen panden die lange tijd leegstaan, worden omgevormd tot kwaliteitsvolle studentenhuisvesting. Dat is iets wat het gewest zou moeten koesteren en aanmoedigen.

Een coherent gewestelijk beleid

Om dit te realiseren is er slechts één voorwaarde: een goed gewestelijk beleid over de gemeentegrenzen heen. Brussel neemt vandaag die rol nog te weinig op. Iemand in de hoofdstedelijke regering die de coördinerende bevoegdheid krijgt over 'Studentenzaken' zou een sterke stap in de goede richting zijn. Zowat alle gewestbevoegdheden hebben immers rechtstreeks of onrechtstreeks invloed op de studenten, van mobiliteit en ruimtelijke ordening, over huisvesting en lokale sportinfrastructuur tot wetenschappelijk beleid.

De uitdagingen zijn dan ook niet min: vandaag liggen heel wat campussen verspreid over de stad. Het doorbreken van deze eilanden via goed openbaar vervoer en veilige fietspaden is essentieel. Het Brussels Gewest moet ook kwaliteitsvolle huisvesting uitbreiden (er zijn nog steeds 7.000 à 9.000 koten tekort), extra ruimte maken om bijvoorbeeld gezamenlijk te studeren, om fuiven te organiseren of om te sporten. Maak van Brussel één studentenstad waar het goed is om te studeren en waar er ruimte is om student te zijn. Laat het gewest die verantwoordelijkheid op zich nemen, in goede afstemming met de twee gemeenschappen die het onderwijs voor hun rekening nemen.

Brussel in beweging door studenteninspraak

Studenten krijgen vandaag onvoldoende de kans om hun stem(pel) echt op het beleid te drukken. Veel jongeren wonen en leven wel in Brussel, maar zijn nog steeds bij hun ouders gedomicilieerd. Het zou voor hen mogelijk moeten zijn om hun stem voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te brengen. Het beleid van het gewest heeft immers rechtstreeks effect op hoe zij Brussel ervaren. Het zal jongeren ook meer betrekken en hen nog meer aanmoedigen om achteraf in Brussel te blijven. Brusselse politici zullen ook meer aandacht geven aan het hoger onderwijs en de studenten wanneer ze weten dat hun beleid ook door de nauwst betrokkenen wordt beoordeeld in het stemhokje.

De studentenraden van alle Brusselse Nederlandstalige instellingen hebben net een verkiezingsmemorandum voor het Brussels gewest geschreven. Dat betekent dat ze bekommerd zijn over de toekomst van hun stad. Wordt het dan niet tijd dat ze in de toekomst ook kunnen meestemmen over de richting die Brussel uitgaat?

Benjamin Dalle en Joris Poschet

Benjamin Dalle en Joris Poschet. Dalle is lijsttrekker in Brussel voor de Kamer en kabinetschef van staatssecretaris voor Staatshervorming, Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling Servais Verherstraeten (CD&V). Poschet is jongerenvoorzitter in Brussel en eerste opvolger voor het Vlaams Parlement.

Benjamin Dalle en Joris Poschet. Dalle is lijsttrekker in Brussel voor de Kamer en kabinetschef van staatssecretaris voor Staatshervorming, Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling Servais Verherstraeten (CD&V). Poschet is jongerenvoorzitter in Brussel en eerste opvolger voor het Vlaams Parlement.

Onze partners