Free: "Wallonië moet Brussel in economische ontwikkelingsstrategie betrekken"

19/01/12 om 18:48 - Bijgewerkt om 18:48

(Belga) "Brussel is de economische hoofdstad van Wallonië, die deze een belangrijke plaats moet geven in zijn ontwikkelingsstrategie". Dat concludeert Free (Forum pour la recherche et l'encouragement de l'esprit d'entreprendre), een apolitieke denktank opgericht met de steun van de Franstalige ondernemerswereld. Free schoof tien voorstellen naar voren om de synergie tussen Wallonië en Brussel te bevorderen.

Free stelt onder meer voor een enkele academie op te richten voor universitaire samenwerking, de internationale beeldvorming op elkaar af te stemmen door bijvoorbeeld gezamenlijke economische missies te organiseren, de middelen te bundelen voor informatie- en communicatietechnologieën en een op elkaar afgestemde mobiliteitsvisie. De denktank zegt geen rekening te houden met het institutionele kader, maar met de realiteit op het terrein. De voorstellen borduren verder op een studie over de economische en sociale wederzijdse afhankelijkheid van Wallonië en Brussel, een jaar geleden gerealiseerd voor Free door professoren van de universiteiten van Brussel (ULB), Louvain-La-Neuve (UCL) en Luik. Uit dat rapport bleek dat bijna 10 pct van de Walen een job heeft in de Brusselse regio, en dat een derde van de jobs in Wallonië een link hebben met Brussel. In absolute cijfers komt dat neer op 226.000 Waalse werknemers wiens job afhangt van een Brusselse hoofdzetel. PS'er Jean-Claude Marcourt lanceerde vorig weekend een pleidooi om de federatie tussen Brussel en Wallonië op te blazen en herop te bouwen, waarbij de Walen hun toekomst in eigen handen moeten nemen. Zijn uitspraken veroorzaakten heel wat deining binnen de PS. (MVL)

Onze partners