FDF en Ecolo dringen aan op ontslag Galant

28/10/15 om 22:30 - Bijgewerkt op 29/10/15 om 09:29

Federaal mobiliteitsminister Jacqueline Galant kwam onder vuur in de Kamer, nadat twijfels waren gerezen over de manier waarop de samenwerking tussen haar kabinet en een advocatenkantoor tot stand kwam. Een deel van de Franstalige oppositie eist nu haar ontslag.

FDF en Ecolo dringen aan op ontslag Galant

Jacqueline Galant (MR), minister van Mobiliteit © BELGA

Een deel van de Franstalige oppositie dringt aan op het ontslag van federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant. FDF en Ecolo willen dat de MR-minister opstapt nu er twijfels zijn gerezen over de manier waarop de samenwerking tussen haar kabinet en een advocatenkantoor tot stand kwam.

"Ik zou het normaal vinden dat mevrouw Galant een stap opzij zet", zo zei Zakia Khattabi, co-voorzitter van Ecolo, op de RTBF-radio. "Als ze gelogen heeft, is de enige mogelijke sanctie een ontslag", zei FDF-voorzitter Olivier Maingain dan weer op Bel-RTL.

Federaal mobiliteitsminister Jacqueline Galant werd woensdag onder vuur genomen in de Kamer. Er waren twijfels ontstaan over de manier waarop de samenwerking tussen haar kabinet en een advocatenkantoor tot stand kwam. Galant nam als minister het advocatenkantoor Clifford Chance onder de arm. Naar eigen zeggen voor bijstand bij juridische geschillen, meer bepaald met de Europese Commissie rond staatssteun. Daarnaast trad het kantoor ook op als consultant bij de "globale reflectie" over de toekomst van Brussels Airport, gaf de minister aan.

Er is echter discussie ontstaan over de manier waarop de keuze op Clifford Chance viel. Volgens het weekblad Le Vif werd het prestigieuze advocatenkantoor gekozen zonder publieke aanbesteding of "onderhandelingsprocedure", hoewel dat bij wet verplicht is.

'Urgentie'

"Het kabinet Clifford Chance werd gekozen na een aanpak voorgesteld door mijn administratie, waarbij mijn kabinet een ontwerp van bestek had opgemaakt met het oog op een onderhandelingsprocedure, samen met een (niet limitatieve) lijst van drie te consulteren kantoren. Zelfs al had de FOD ons voordien laten verstaan dat een dergelijke consultatie niet nodig was", klonk het gisteren. Volgens Galant werd gekozen voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wegens de "urgentie" van de samenwerking, de nood aan confidentialiteit en aan een vertrouwensrelatie met het advocatenkantoor. Ze verwees naar de Europese regels - waarvan ze toegaf dat die nog niet zijn omgezet - die zo'n procedure toelaten in kader van bijstand bij geschillen. Na aandringen van de oppositie liet de minister zich ook uit over een reeks e-mails tussen haar kabinet en de administratie, waaruit blijkt dat de administratie ook de mogelijkheid had geopperd om te kiezen voor een onderhandelingsprocedure met offertes. Galant hield echter vol dat haar kabinet die piste had gesuggereerd.

'Illegaal'

De oppositie toonde zich woensdag al niet mals voor Galant. "Deze procedure lijkt me volstrekt illegaal", hekelde PS-Kamerlid Karine Lalieux. Ze drong aan op een onderzoek door het Rekenhof en wil net als cdH-collega Vanessa Matz ook topman Laurent Ledoux van de FOD Mobiliteit in de Kamer horen. "Het is zeer erg wat hier gebeurt. Uw uitspraken staan haaks op de inhoud van de e-mails. Wat hier gezegd is in het parlement, strookt niet met de waarheid", vulde Ecolo-Kamerlid Benoît Hellings aan.

In een laatste mail herinnerde de administratie er trouwens ook aan dat voor aanbestedingen van meer dan 31.000 euro goedkeuring nodig was van de Inspectie van Financiën. Gaat het om meer dan 85.000 euro, dan was het akkoord van de minister van Begroting nodig.

Coalitiepartners zwijgen

Galant maakte niet bekend welk bedrag in totaal gemoeid is met de samenwerking met Clifford. Ze citeerde wel een bedrag van 176.000 euro aan facturen, maar preciseerde niet of er sprake is van een contract tussen het kabinet en het advocatenkantoor. Van coalitiepartners N-VA, Open VLD en CD&V kreeg Galant geen steun in de Kamer. Enkel partijgenoot Gilles Foret nam het woord. Hij stelde zich vragen bij de rol van FOD-topman Laurent Ledoux en haalde uit naar de "georchestreerde lekken in de pers". Galant zelf verzekerde nog dat ze waakt over de goede toepassing van de regels rond aanbestedingen. Ze had ook al een ontmoeting met de korpschef van de Inspectie van Financiën, met het oog op een onderzoek naar alle aanbestedingen door haar departement. Indien nodig zal er "geval per geval geremedieerd worden", besloot Galant.

De MR-minister hield vol dat ze niets verkeerd heeft gedaan, maar de oppositie is niet overtuigd. De Kamer komt donderdagmiddag in plenaire zitting samen. Verschillende partijen hebben al laten verstaan dat ze premier Charles Michel over de kwestie willen bevragen.

(Belga/RR)

Onze partners