EU vraagt miljoenen euro's terug van Brussels gewest

28/02/12 om 13:03 - Bijgewerkt om 13:03

(Belga) De Europese Commissie vraagt dat België de Europese instellingen de fiscale vrijstelling gunt waar ze wettelijk recht op hebben. De Europese Unie moet geen belastingen betalen die enkel ons land ten goede zouden komen, maar toch legt het Brussels gewest de instellingen al jaren een heffing op hun elektriciteits- en gasverbruik op. De onterecht geïnde som bedraagt verschillende miljoenen euro's.

De fiscale vrijstelling waar de Europese instellingen van genieten, is goedgekeurd door alle 27 lidstaten. De achterliggende gedachte is dat de Europese begroting niet mag worden verhoogd om in één lidstaat belastingen te betalen. Mocht dat wel zo zijn, zou dat de facto neerkomen op een transfer van 26 EU-landen naar dat ene land. Tegen die wettelijk vastgelegde afspraken in, moeten de Europese instellingen in het Brussels gewest heffingen betalen voor hun elektriciteits- en gasverbruik. Omdat de EU in Brussel 66 gebouwen betrekt, is het bedrag de voorbije jaren hoog opgelopen. Tussen 2004, het eerste jaar waarin de heffingen moesten worden betaald, en 2008 liep de som op tot ruim 4 miljoen euro, zo bracht een studie aan het licht. In 2008 stopte de EU met het betalen van de heffingen. Energieleverancier Electrabel klaagde echter dat het zonder de inning van die taksen en toeslagen "niet kan overleven", waarna de heffingen opnieuw werden betaald. "Maar dat betekent geenszins dat we akkoord gaan met de heffing", luidt het bij de Commissie. Hoe hoog het bedrag sinds 2008 is opgelopen, is onduidelijk. Daarvoor zou een nieuwe studie moeten worden uitgevoerd. De Commissie is een inbreukprocedure tegen België gestart om de fiscale vrijstelling af te dwingen. In het Berlaymont-gebouw wordt benadrukt dat de federale regering op de lijn van de Commissie zit, maar dat het Brussels gewest dwarsligt. (GEJ)

Onze partners