Eerste Vlaamse masters in de Ergotherapeutische Wetenschap afgestudeerd

04/07/13 om 15:40 - Bijgewerkt om 15:40

(Belga) Vandaag studeren in Gent de eerste elf Vlaamse masters in de Ergotherapeutische Wetenschap af. Bijna alle Vlaamse universiteiten en hogescholen werkten over de associaties heen samen rond deze gezamenlijke masteropleiding, wat dit project uniek maakt, meldt de Universiteit Gent.

In het academiejaar 2011-2012 werd van start gegaan met de tweejarige nieuwe opleiding. Het eerste jaar volgen studenten het schakelprogramma aan de KU Leuven, het tweede jaar (masterjaar) aan de UGent. Voor de opleiding werkten de KU Leuven, UGent, UHasselt, UA, KHBO, Thomas More, HoWest, HoGent, Arteveldehogeschool, Artesis Hogeschool Antwerpen, HUB-KAHO en PHL samen. Naast de 11 studenten die vandaag hun eerste diploma ontvangen, kunnen er nog maximaal vijf in tweede zittijd hun masterscriptie indienen. "Met de uitstroom van de eerste masters in de Ergotherapeutische Wetenschap wordt een toename verwacht van het wetenschappelijk onderzoek over het belang en effect van ergotherapie en verdere ontwikkeling en innovatie in het beroep", zegt Dominique Van de Velde, voorzitter opleidingscommissie master Ergotherapeutische Wetenschap (UGent). "Zo is ergotherapie belangrijk om kinderen, volwassenen en ouderen met beperkingen in hun dagelijks handelen (opnieuw) volwaardig te kunnen laten participeren in de maatschappij (bv. op school, in arbeid, in sociale contacten en vrijetijdsbesteding)." De hogescholen, universiteiten en de arbeidsmarkt waren al langer vragende partij voor een specifieke academische bovenbouw van de professionele bachelor in de ergotherapie (of gegradueerden in de arbeidstherapie). "Het ontbreken van een opleiding op masterniveau beperkte immers de verdere professionalisering van het beroep van ergotherapeut, de ontwikkelingen op wetenschappelijk vlak, enzovoort." (Belga)

Onze partners