'Een uitspraak van een rechter moet iedereen naleven. Ook Francken.'

07/11/16 om 12:04 - Bijgewerkt om 15:10

In een opiniestuk stellen Veerle Wouters en Hendrik Vuye dat een rechtbank geen visum kan verlenen op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 'Klopt niet,' reageert advocate Mieke Van den Broeck. Zij verdedigt het Syrisch gezin waarvoor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een visum weigert af te leveren.

'Een uitspraak van een rechter moet iedereen naleven. Ook Francken.'

Mieke Van Den Broeck in Terzake © VRT

Al meer dan twee weken weigert staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een visum af te leveren aan een Syrisch gezin. Nochtans heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) daarin een duidelijk arrest afgeleverd: de staatssecretaris is verplicht het visum af te leveren; voor iedere dag vertraging wordt een dwangsom van 4.000 euro opgelegd.

Veerle Wouters en Hendrik Vuye stellen vandaag in een opiniestuk op Knack.be dat er iets schort aan dat arrest, dat zich baseert op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Zij concluderen dat het Verdrag niet van toepassing is op deze zaak, en dat de rechter zijn uitspraak daar dan ook niet op kan baseren.

Mieke Van den Broeck, de advocate van het Syrisch gezin, fluit Vuye en Wouters evenwel terug. 'Dat is een opinie, maar zeker geen juridisch feit. Er is daarover geen akkoord onder juristen', stelt ze. Bovendien gaat hun argumentatie juridisch inhoudelijk de mist in volgens de advocate, bijvoorbeeld bij het aanhalen van een oude rechtszaak die als precedent moet gelden (Al-Skeini vs. Verenigd Koninkrijk).

'Wat we wel hebben is een uitspraak van de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV), een gespecialiseerde rechtbank. De rechters die hierover geoordeeld hebben, zeggen alle drie dat dat niet klopt. En ze verwijzen daarbij ook naar een beslissing van de Raad van State.'

Beslissing van rechter moet uitgevoerd worden, ook met beroepsprocedure

Bovendien komt een discussie over de toepasbaarheid van het EVRM nu te laat, aldus Van den Broeck. 'De argumenten die de staat daarover inbracht, zijn gehoord. Nu komen ze te laat. Zelfs als er discussie over is, hebben we nog steeds een uitvoerbare uitspraak van een rechter. Zo'n uitspraak geldt voor u, voor mij, voor iedereen. De leden van de regering staan daar niet boven. Dat heet de scheiding der machten. Als we beslissingen van een rechter niet meer uitvoeren, kunnen we die scheiding beter afschaffen.'

'Een uitspraak van een rechter moet iedereen naleven. Ook Francken.'

© Belga

Theo Francken liet eerder verstaan dat hij nog een beroepsprocedure wil opstarten tegen het arrest van de rechtbank. 'Maar dat beroep is niet opschortend,' benadrukt Van Den Broeck. 'Er is enkel nog een cassatieprocedure mogelijk, maar in de tussentijd moet het arrest gewoon uitgevoerd worden.' Bovendien kan die procedure lang aanslepen. 'Dat kan zo'n twee jaar duren, ja. En dat terwijl het humanitair visum een kort verblijf inhoudt: over vier maanden verloopt de geldigheid alweer.'

De advocate wijst er ook op dat België met een zwaar probleem zou zitten als cassatieprocedures wel opschortend zouden werken. 'Dan kan iedereen die uitgewezen wordt ook naar cassatie trekken en zo die uitwijzing twee jaar uitstellen - en intussen in de illegaliteit verdwijnen. Dat zou absurd zijn.'

(SK)

Onze partners