'Diepe herstructurering ACW zeer pijnlijke slag voor christelijke beweging en CD&V'

05/11/12 om 17:33 - Bijgewerkt om 17:33

Drie vragen aan adjunct-hoofdredacteur van Knack Ewald Pironet over het ACW, dat een erkenning wil als bedrijf in herstructurering. Wat betekent dat? Hoe kwam het ACW in de problemen? Wat betekent dit voor de Christelijke Arbeidsbeweging?

'Diepe herstructurering ACW zeer pijnlijke slag voor christelijke beweging en CD&V'

© Belga

Het ACW start de start procedure voor erkenning als bedrijf in herstructurering. Wat betekent dat?

Het is natuurlijk een bekentenis dat het niet goed gaat bij het ACW, de christelijke koepel waartoe ondermeer behoren werknemersorganisatie ACV, de Christelijke Mutualiteit, ouderenbeweging Okra, vrouwenbeweging Femma (het vroegere KAV), jongerenbeweging KAJ, werknemersbeweging KWB. Als een bedrijf meer dan 10 procent van zijn werknemers wil ontslaan en dus overgaan tot collectief ontslag, dan moet het aan een aantal regels voldoen en erkend worden als bedrijf in herstructurering zodat het ook werknemers op brugpensioen kan sturen. Dat wil het ACW nu ook doen. Het is de bedoeling om personeelsleden vanaf 56 jaar vrijwillig kunnen vertrekken, vanaf 58 jaar verplicht. Daarbij zou het om 36 van de 274 ACW-werknemers gaan.

Hoe komt het dat het ACW in moeilijkheden is gekomen?

Dat heeft alles te maken met het debacle van Dexia. Het ACW was via de coöperatieve Arco een historische aandeelhouder van Dexia. Dexia kwam eind september 2008 in financiële ademnood. Er moest toen een kapitaalverhoging doorgevoerd worden van 6 miljard euro om de bank te redden, door de bestaande aandeelhouders waaronder dus Arco. Maar ook door de Franse en Belgische overheid.

In de herfst van vorige jaar bleek dat onvoldoende. De federale en regionale overheden, de oorspronkelijke aandeelhouders Gemeentelijke Holding, Ethias en groep Arco, de investeringsholding van het ACW zagen ruim 6 miljard euro aan kapitaal in rook opgaan. Gevolg is dat Arco in vereffening ging en het ACW dus langs dat kanaal geen inkomsten meer ontvangt. Het ACW voerde daarop enkele besparingen door, maar ook dat was blijkbaar niet voldoende. Het moet nu ook snijden in het aantal werknemers.

Wat betekent dit voor de Christelijke Arbeidsbeweging? Is dit een finale klap?

In de eerste plaats wijst het erop dat het ACW het financieel moeilijk heeft. Bovendien is het een enorme klap voor het imago van het ACW: bij elke opmerking die ze zou hebben over de gang van zaken in onze economie - hoe terecht ook - zullen ze in de hoek gedrumd worden met een eenvoudige one-liner: 'Het ACW heeft zélf grote risico's genomen met spaargeld en deelgenomen aan casino-kapitalisme'.

Dat is ook niet te ontkennen: het ACW heeft via Arco onverantwoorde risico's genomen en de catastrofale strategie van Dexia goedgekeurd. Natuurlijk blijven de deelorganisaties wel draaien en zal werknemersorganisatie ACV bijvoorbeeld blijven deelnemen aan het sociaal overleg. Maar de diepe herstructurering bij het ACW is voor de hele christelijke beweging en ook voor de CD&V een zeer pijnlijke slag. (SD)

Lees meer over:

Onze partners