De (s)preekstoel van Knack.be

© .'Mensen moeten meer ruimte krijgen om mens te zijn'

'Mensen moeten meer ruimte krijgen om mens te zijn'

De (s)preekstoel van Knack.be - 'Het grossieren in striktheid kent geen grenzen en hoe meer regels we zelf moeten ondergaan, hoe hardvochtiger we worden voor anderen', schrijft Mario Van Essche van het Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV).

'Niet-confessionele zedenleer is een vak met lef'

'Niet-confessionele zedenleer is een vak met lef'

De (s)preekstoel van Knack.be - De vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing voerde een lange strijd voor het realiseren van een eigen levensbeschouwelijk vak, de cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ). Sylvain Peeters (demens.nu) schrijft over de noodzaak van dat vak.'Godsdienstvrijheid is de lakmoestest van alle mensenrechten'

'Godsdienstvrijheid is de lakmoestest van alle mensenrechten'

De (s)preekstoel van Knack.be - De Europese Commissie stelde afgelopen voorjaar een Speciale Gezant voor de Geloofsvrijheid aan. Voor De (s)preekstoel van Knack.be had Don Zeeman van de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV) een gesprek met hem.