Boerenbond blijft tegen Schipdonkkanaal na analyse studiewerk en hoorzittingen

03/05/12 om 12:57 - Bijgewerkt om 12:57

(Belga) De Boerenbond blijft zich verzetten tegen de mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal. "We vragen de Vlaamse overheid om klare en goed onderbouwde antwoorden te geven op de vragen die we in 2009 stelden, zolang we geen bevredigend antwoord krijgen, zullen we ons standpunt niet herzien", aldus de Boerenbond.

Afgelopen maanden werden in de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit van het Vlaams parlement verschillende studies rond de verbreding van het Schipdonkkanaal voorgesteld. "Boerenbond stelt vast dat de recente studies die aan de Vlaamse parlementsleden werden toegelicht, geen antwoord bieden op onze eerdere vragen en bemerkingen", aldus Leen Franchois, adviseur Water-, Natuur- en Plattelandsbeleid (Boerenbond). "Zo houdt de waterbalansstudie geen rekening met de effecten van de situatie van de kanalen en waterlopen in Noord-Frankrijk, en met de plannen rond het kanaal Gent-Terneuzen en er werd geen rekening gehouden met de impact van klimaatverandering. De ecohydrologische studie beperkte zich tot natuurgebieden en stelde dat lichte grondwaterpeilstijgingen en lokale verzilting mogelijk zijn. Als verziltingseffecten kunnen optreden in natuurgebieden zal dit dus ongetwijfeld ook gebeuren in de aanpalende landbouwgebieden." Het blijft volgens de Boerenbond ook zoeken naar een degelijke grondbalans, niet alleen voor de verbreding maar ook voor natuurcompensaties zal grond ingenomen worden. De studie over de ontsluiting van de Haven van Zeebrugge doet volgens de Boerenbond geen uitspraak over de noodzaak van een verbreed kanaal om een betere bereikbaarheid voor de Haven te garanderen. (KAV)

Onze partners